NLF / Sportsfly / Studiemoduler
Roger Holm

Studiemoduler

Den store sportsflyboken er nå ferdig, og er tilgjengelig elektronisk på Apple Books og Allvit, mens den trykte utgaven er på lager hos NLF i Oslo. Sportsflyboken har tilsvarende omfang som motorflyboken, det vil si om lag 700 sider og 400 illustrasjoner. 

Alle som registreres som innehavere av boken vil også uten tillegg i prisen få elektronisk tilgang til ni fagdelte studiemoduler på NLFs Training Management System (TMS). Disse er laget som støtte for selvstudium og klasseromsundervisning. På TMS kan elevene trene på oppgaver fra hvert av fagene, og kunne forberede seg godt til både progresjonstestene og eksamen.