NLF / Sportsfly / Nyheter
NLF

NLF mener Sørum eller Eggemoen må bli den nye løsningen for småflytrafikken i Oslo-området. NLF ber også om at staten bidrar til å etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den nye flyplassen.

Aktivitet med ditt/deres mikrofly for året 2018 skal registreres av eier ved årsslutt. Husk å kun bruke BLOKKBOKSTAVER og nærmeste hele timer, ikke noe komma eller kolon. Fristen for innrapporteringen er 31.

Som de fleste er kjent med byttet NLF leverandør av den kollektive ansvars- og seteforsikringen på mikroflyene fra 1. juli 2018. NLF har i samråd med denne leverandøren kommet fram til at vi avslutter avtalen fra og med 1. februar 2019. Fra 1.

Vi har en spennende tid foran oss med utsikter til oppgradering av mange av våre moderne mikrofly, og et enda bedre opplæringstilbud som gir full kompetanse til de samme operasjoner alle andre sivile fly trenger for å ferdes sikkert og profesjonelt i kontrollert luftrom, og over landgrensene.

Luftfartstilsynet har utarbeidet en informativ veileder om vinterflyging.

Mikroflyseksjonen vil avholde instruktørkurset 2019 i Drammen, torsdag 7. – søndag 10. februar 2019.

Beskrivelsen av hendelsesforløpet og problemstillingene som berøres i denne rapporten egner seg til undervisning i mikroflyklubbene. Momentene som drøftes er kjente, og omtalt i gjeldene sikkerhetssystem. Norges Luftsportforbund forutsettes å benytte rapporten i sitt videre flytryggingsarbeid.

Tyveri av Rotax 912 har forekommet over hele Europa i de siste årene, og nå har vi også fått merke uvesenet i Norge. På Spydeberg mikroflyplass har to 912-motorer blitt demontert og fjernet fra parkerte fly i nattens mørke, i tillegg til at flere tenningsanlegg til samme typemotor er vekk.

Mikroflystyret hadde møte den 12. og 14. oktober, og protokollene ligger på plass samlet i ett felles dokument sammen med de foregående protokollene.