NLF / Sportsfly / Den store sportsflyboken
Roger Holm

Den store sportsflyboken

Slik bestiller du «Den store Sportsflyboken». De som bestiller boken etter «Alternativ 1 og 3» nedenfor blir manuelt registrert slik at de får tilgang til studiemodulene. For alternativ 2 må du sende kvitteringen til post@nlf.no for å få tilgang. (Tilgangen fordrer at du har et medlemsforhold i en av NLFs tilsluttede klubber)

Alternativ 1 – jeg ønsker kun boken i papirutgave

Send kr. 1.790 (om du henter boken selv i Møllergata 39, Oslo) eller kr. 1.940 (om du vil ha boken tilsendt) på Vipps til 95364 (Norges Luftsportforbund – medlemsservice). Merk betalingen med din postadresse. Du kan også bestille boken på Pilotbutikken.

Alternativ 2 – jeg ønsker kun boken i elektronisk utgave  (Les om studiemoduler nedenfor)

Du kan kjøpe boken elektronisk på Apple Books og Allvit.  Pris: ca. kr. 900 (avhengig av valutakurs).

Alternativ 3 — jeg ønsker boken både elektronisk og i papirutgave

Bestill boken elektronisk først. Send deretter ett av følgende beløp på Vipps til 95364 (Norges Luftsportforbund – medlemsservice):

  • kr. 1.200 (om du har kjøp boken på Apple Books og henter boken selv i Møllergata 39, Oslo)
  • kr. 1.350 (om du har kjøp boken på Apple Books og vil ha boken tilsendt)

Merk betalingen med din postadresse. I tillegg må du sende skjermdump av kvitteringen for den elektroniske boken til post@nlf.no

Studiemoduler
Alle som registreres som innehavere av boken vil også uten tillegg i prisen få tilgang til ni fagdelte digitale studiemoduler på "Min side" på NLFs Training Management System (TMS), der tilgangen fordrer at du har et medlemsforhold i en av NLFs tilsluttede klubber. Studiemodulene er laget for våre elever som støtte for selvstudium og klasseromsundervisning, og på TMS kan elevene trene på oppgaver fra hvert av fagene for å kunne forberede seg godt til både progresjonstester og eksamen. Dersom du har kjøpt boken gjennom NLFs Vippskonto, og det er ditt navn og klubb som er registrert, har vi tilstrekkelig dokumentasjon.

Dersom du har kjøpt e-bok (alternativ 2 ovenfor) eller kjøpt papirboken et annet sted, må vi ha kopi/bilde av din kjøpskvittering for å gi deg tilgang. Tilgangen bestiller du ved å sende e-post til post@nlf.no. Skriv i emnefeltet. «Tilgang studiemoduler sportsfly – Ditt navn». Kvitteringen sender du som vedlegg til e-posten.  

Det lages nå PowerPoint presentasjoner for klasseromsundervisning i hvert fag, og de som er ferdige har flyskolene tilgang til på skolesjefenes felles nettside i NLF. Inntil alle Power Pointene er klare, kan flyskolene bruke de digitale studiemodulene til klasseromsundervisning.

På "Min side" i TMS finner du disse digitale studiemodulene på høyre side av panelet. 


Sportsflyboka studiemoduler 

Fag_1_ALW_Lover_bestemmelser.pdf
Fag_2_MYB_Menneskelige_ytelse.pdf
Fag_3_MET_Meteorologi.pdf 
Fag_4_COM_Flytelefoni.pdf 
Fag_5_POF_Flygeteori.pdf 
Fag_6_OPR_Operasjonelle_prosed.pdf 
Fag_7_FPP_Flygeplanlegging.pdf 
Fag_8_AGK_Fly-_og_motorlære.pdf 
Fag_9_NAV_Navigasjon.pdf 
Fag_A_FOB_Forkortelser.pdf 
Fag_B_VKT_Vektskift.pdf