NLF / Seksjon / Seilfly

Informasjon fra Seilflyseksjonen

I NLF og Seilflyseksjonen jobber vi etter beste evne for å redusere og minimere utfordringen koronasituasjonen medfører. Enkelte tiltak kan vi iverksette selv, mens i andre saker forsøker vi å samarbeide med eller påvirke andre aktører med innvirkning på vår luftsport. I denne nyhetsartikkelene følger vi opp med litt seksjonsaktuell info

Svedanorkurs

Seilflyseksjon/Norges Luftsportsforbund (S/NLF) arrangerer følgende Svedanorkurs i 2022