NLF / Seilfly / Valg av nytt seksjonsstyre
Steinar Øksenholt

Seksjonsmøte og Luftsportstinget ble som følge av pandemien utsatt til helgen 15.-17. oktober. På seksjonsmøtet skal det velges et nytt seksjonsstyre for kommende tingperiode (2 år).
Valgkomiteen ønsker input fra klubber/medlemmer innen 21/6-21 med forslag på kandidater. Forslag kan sendes inn av klubb eller enkeltpersoner med aktivt medlemskap i en klubb tilsluttet NLF/s. Innspill kan sendes skriftlig til jarlebm@me.com med kontaktinformasjon, samt en kort beskrivelse/begrunnelse for hvorfor vedkommende er fremmet som kandidat.