NLF / Seilfly / TAKK programmet seilfly
Steinar Øksenholt

«TAKK» er S/NLF sitt sikkerhetsprogram ble laget i 2020 og lansert på Seilflykonferansen 2020 og er en sammenfatning av de mest aktuelle flysikkerhetstemaene vi har i seksjonen, basert på flere år med statistikk og sikkerhetsarbeid.

NLF har en nullvisjon om ingen skadde eller omkomne som følge av vår luftsportsaktiviteter. Programmets hensikt er at norsk seilflyging skal bli en tryggere og sikrere sport – vi har ingen å miste!

TAKK-materiellet og TAKK-workshopenes mål er å:

  • Øke din bevissthet og kunnskap rundt sikkerhetsrelaterte temaer
  • Hjelpe deg til å justere og endre holdninger og atferd som påvirker din luftsportsutøvelse
  • Legge til rette for erfaring og kunnskapsdeling mellom medlemmer/piloter
  • Signalisere tydelig fra seksjonen hva som er ønsket kultur og fokus i vår sport/seksjon
  • Oppmuntre våre medlemmer til å være med å bygge en sunn sikkerhetskultur
  • Gjøre det enkelt å huske på hva som er viktig å ta hensyn til
  • Hjelpe deg til å bli mer proaktiv når det gjelder flysikkerhet

TAKK-materialet vil snart bli publisert som en «verktøykasse» med powerpoints og en fasilitatorguide + plakater og annet materiell som kan brukes på klubbens hjemmeside og facebooksider.

I løpet av 2021 kan alle medlemmer bli med på Seilflyseksjonens sentrale TAKK-workshops som foregår på ZOOM. Eventer og innlogging til møtene finner du på vår facebookside  NLF Seilfly og her under.

Hvis du ikke er på facebook å du sende mail til reb.dahl.hansen@gmail.com for å få innloggingsdetaljer på de/den workshopen du vil delta på. Bli med på en eller flere av våre workshops!

Her vil du lære mye av dine flykollegaer, få ny kunnskap, bygge relasjoner, bli inspirert og utrustet til en ny sesong med flyglede og sikker luftsportsutøvelse!

Neste program er:

3. mai kl 19:00-20:30 (ZOOM). Send mail til reb.dahl.hansen@gmail.com for innloggingsinfo. Velkommen!

 

UTKIKK 26 mai 19:00-20:30 (ZOOM)

TILBAKEMELDING 23 august 19:00-20:30 (ZOOM)

FORBEREDELSER 24 september 19:00-20:30 (ZOOM)

SELVERKJENNELSE 25 oktober 19:00-20:30 (ZOOM)​

SJEKKLISTEN 22 november 19-20:30 (ZOOM)

MENTAL KAPASITET 13 desember (19-20:30)