NLF / Seilfly / Svein Larssen tildelt Seilflyseksjonens hederstegn
Laupsa John Eirik
Foto: Jarle Mathisen

Under Seilflyseksjonens seminar for skolesjefer og Klasse 1 instruktører på Starmoen 23. - 24. mars fikk Svein Larssen tildelt seksjonens hederstegn. Planen var at Svein skulle få tildelt hederstegnet under Seilflykonferansen sist høst. Av praktiske årsaker ble ikke tildelingen gjennomført der. Svein har over flere tiår bidratt i ulike komiteer og utvalg hvor han i dag er leder av Sikkerhet og utdanningsutvalget. Alle våre nåværende håndbøker har blitt revidert under Sveins ledelse. Mange klubber har også nytt godt av hans frivillige arbeid fra sist på 80-tallet og frem til i dag. I dag er Svein pensjonist, men bruker mye av sin erfaring og kunnskap i sikkerhetsarbeidet og nedlegger veldig mye fritid i ubetalt arbeid for seksjonen. Vi håper hederstegnet inspirerer til ytterligere innsats for norsk seilflyging og gratulerer med et vel fortjent hederstegn.