NLF / Seilfly / Instruktørhåndboken
Steinar Øksenholt

Her finner du Instruktørhåndboken for Seilflyseksjonen

Gjeldene utgave: nr 8 rev 2, dokumentdato: 01.04.2019 (komplett dokument)

Kapittel Innhold Gyldighets dato Publisert dato
0 Innhold, kontrolliste og revisjoner 01.04.2019 10.04.2019
1 Instruktøren og instruktørens oppgaver 01.04.2019 10.04.2019
2 Øvelser i flyslep 01.04.2019 10.04.2019
3 Øvelser i luften 01.04.2019 10.04.2019
4 Landingsøvelser 01.04.2019 10.04.2019
5 Motorøvelser 01.04.2019 10.04.2019
6 Vinsjøvelser 01.04.2019 10.04.2019