NLF / Seilfly / IK-2 kurs 6.-7. april 2019
Steinar Øksenholt

Seilflyseksjonen / Norges Luftsportforbund har gleden av å invitere til IK-2 kurs på Starmoen helgen 6.-7. april. Kursets faglige del starter opp lørdag kl 09:00 og avsluttes søndag ca kl 15. Innholdet i kurset er både praktisk flyging og teoretisk/forelesning knyttet til solosjekk, skolesjekk, flytypeutsjekk og mer fokus på grunnkurs II øvelser. Kurst er obligatorisk for oppgradering fra IK-3 til IK-2. Vi vil også sterk oppfordre andre instruktører som har behov for oppdatering å melde seg på. Kurset er også meget godt egnet for instruktører som vil gjenoppta sin instruktørrettighet etter at denne har vært utløpt i noe tid.

Prisen for kursdeltakelse inklusiv kost, losji og kursmateriell er kr. 1500,- Flygingen betales i h.h.t. gjeldende prisliste for Ole Reistad Senter (slep og seilflyleie). Deltakere på IK2 kurset betaler ikke brukertilskudd på ORS i fbm. flygingen på kurset.
Instruktørhåndboken utgave 8 og Seilflyhåndboken utgave 2, er naturlige utgangspunkt og må medbringes av deltakeren.
Påmelding gjøres til S/NLF innen 1. april.

Påmelding gjøres her: http://nlf.pameldingssystem.no/ik-2-kurs-seilfly

S/NLF ønsker med dette velkommen til kurs!