NLF / Seilfly / Hendelser 2020
Steinar Øksenholt

Rapportering
Fra 8. april 2021 innfører Seilflyseksjonen OBSREG som den offisielle portalen for rapportering i seksjonen.

Dersom du har opplevd, observert eller fått kunnskap om en luftfartshendelse, har du mulighet til å rapportere om hendelsen i NLFs observasjonsregistreringssystem. Du kan også rapportere om observasjoner eller tips som andre kan ha sikkerhetsmessig læring av. Ved å bruke NLF OBSREG vil du også oppfylle plikten du har til å rapportere etter rapporteringsforordningen.

Rapporter fra Sikkerhet og Utdanningsutvalget (SU)  i Seilflyseksjonen
Rapporter fra SU er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Ved enkelte hendelser og havarier gjennomfører S/NLF en mer utvidet gransking/undersøkelse. Det  understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av SHT, eller SU.

Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med seilfly som er rapportert til Seilflyseksjonen så langt i år. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Sikkerhets- og utdanningskomiteen i S/NLF (SU).  Disse er kun å betrakte som generelle kommentarer som ikke tar stilling til eventuelle årsaks- eller skyldforhold.

Forklaring til fargekode og status:

RØD: Rapport innsendt, eller på vei inn etter anmodning
GUL: Hendelsen er behandlet i SUK og rapport skrives legges ut innen en  til to uker
GRØNN: Rapporter som er ferdig behandlet og publisert på web

Nr Status Dato LN- Flytype Hendelse
23/2020 Mottatt 06.12 GHA LS1-f Avbrutt slep med forsert utelanding (SU-granskingsrapport)
22/2020 Ferdig 27.11 GLX/YRX Twin Astir / Dynamic Linebrudd, avbrutt slep ca 200m QFE (SU-granskingsrapport)
21/2020 Ferdig 07.11 GPA DG300 Hjulet klappet inn ved landing
20/2020 Ferdig 23.07 GCN DG1000 Luftromskrenkelse, Starmoen H
19/2020 Ferdig 26.09 GAM/KCM ASK-21 / Piper Cub Avbrutt slep i lav høyde ved kraftig turbulens
18/2020 Ferdig 06.09 GCN DG1000 Parkert seilfly blir truffet av fallskjermhopper i landing
17/2020 Mottatt 31.08 GSD/GGH Super Dimona / SF34 Avbrutt avgang pga vibrasjoner fra motor/propell på slepefly
16/2020 Ferdig 26.08 GHC/DFK ASK-21/Robin Avbrutt slep
15/2020 Ferdig 29.07 GCG LS8 Nødlanding i skog (SHK-rapport)
14/2020 Ferdig 23.07 GIB ASK-21 Utelandingshavari (SHK-rapport)
13/2020 Ferdig 23.07 GKD/KCM ASW-28/Cub Avbrutt start
12/2020 Ferdig 17.07 GMI ASK-21 Hard landing (PIO)
11/2020 Ferdig 01.07 KCM Piper Cub Linedropp som traff seilfly og nært bakkemannskap
10/2020 Ferdig 24.06 DFK Robin Slepeline hekter i mobilmast
9/2020 Ferdig 18.06 GLG LS4 Ulåste rorkoblinger, ufullstendig montering
8/2020   13.06 GAK Ventus 2CM Reimbrudd på motor
7/2020 Ferdig 11.06 GID Mistral C Utelandingshavari
6/2020 Ferdig 27.05 GRA ASK-21 Teknisk: Løs messingforing for hovedbolt
5/2020 Mottatt 17.05 GMI ASK-21 Linebrudd i 8-tall med elev
4/2020 Ferdig 16.05 GCN DG1000 Avbrutt slep i 50-60m høyde med utelanding
3/2020 Ferdig 16.04 GSD Super Dimona Teknisk: motor
2/2020 Ferdig 29.02 GCN DG1000 Hard landing
1/2020 Ferdig 20.01 GRA ASK-21 Sprekk i nesehjulsspant oppdaget ved årlig ettersyn

 

 

Rapporter fra 2019: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2019-0
Rapporter fra 2018: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2018
Rapporter fra perioden 2001-2017 finner du her: http://www.nlf.no/node/378/wideart