NLF / Seilfly / Hendelser 2018
Steinar Øksenholt

Rapporter fra Sikkerhet og Utdanningsutvalget (SU)  i Seilflyseksjonen
Rapporter fra SU er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Ved enkelte hendelser og havarier gjennomfører S/NLF en mer utvidet gransking/undersøkelse. Det  understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av SHT, eller SU.

Fra 2018 er det nytt skjema for rapportering (OBS! Benytt Adobe ved nedlasting. Etter utfylling trykk send elektronisk i blått feldt første side)
Rapporteringsskjema finnes her:
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/skjema_for_varsling_av_seilflyhendelse_i_s_nlf_v7.pdf

Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med seilfly som er rapportert til Seilflyseksjonen så langt i år. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Sikkerhets- og utdanningskomiteen i S/NLF (SU).  Disse er kun å betrakte som generelle kommentarer som ikke tar stilling til eventuelle årsaks- eller skyldforhold.

Forklaring til fargekode og status:

RØD: Rapport innsendt, eller på vei inn etter anmodning
GUL: Hendelsen er behandlet i SUK og rapport skrives legges ut innen en  til to uker
GRØNN: Rapporter som er ferdig behandlet og publisert på web

 

Nr Status Dato LN- Flytype Hendelse
21/2018   27.10 NA NA Dokumentasjon, skoling og første solo uten gyldig elevbevis
20/2018   27.10 NA NA Dokumentasjon, skoling og første solo uten gyldig elevbevis
19/2018 Ferdig 23.09 GCM LS-4b Forsert landing før baneenden
18/2018 Ferdig 09.09 NA NA Dokumentasjon, utgått flygebevis
17/2018 Ferdig 28.08 GLX Twin Astir Avbrutt slepeøvelse (F13) ved unormal possisjon, mindre skade etter bruddstykke
16/2018 Ferdig 11.08 GAK Ventus 2CM Luftromskrenkelse, Kjevik TMA
15/2018 Ferdig 10.08 GJA ASH-26E Utelanding i myr
14/2018 Ferdig 06.08 NA NA Dokumentasjon, utgått elevbevis
13/2018 Ferdig 10.07 NA NA Dokumentasjon, utgått elevbevis
12/2018 Ferdig 09.07 GBZ ASK-21 Løst blylodd
11/2018 Ferdig 13.06 GCJ ASK-21 Avgangssjekk, avgang med ulåste luftbremser
10/2016   07.06 GDM Nimbus 4DM Teknisk, clutch på motoren
9/2018 Ferdig 04.06 GDM Nimbus 4DM Høydeflyging, bruk av oksygen
8/2018 Ferdig 24.05 GSF Duo Discus T Dokumentasjon, flygning uten gyldig ARC i dokumentmappe.
7/2018 Ferdig 24.05 GLA ASG-29E Luftromskrenkelse, Starmoen A
6/2018 Ferdig 18.05 GUF ASW-20 Bakkeskade, deformert ballanseror
5/2018 Mottatt 12.05 GSK DG-505MB Teknisk: defekt motorstyring
4/2018 Ferdig 07.05 GJP Super Dimona Utelanding etter teknisk feil
3/2018 Ferdig 29.03 GLA ASG-29E Teknisk: LiFePO motorbatteri
2/2018 Ferdig 19.02 GJP Super Dimona Teknisk: elektronisk feil ved fuelpumper
1/2018 Ferdig 24.01 GAM ASK-21 Teknisk: deformert endestopper siderorsbrakett

 

Rapporter fra 2018: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2018
Rapporter fra perioden 2001-2017 finner du her: http://www.nlf.no/node/378/wideart