NLF / Nlf.no / Ulykkesplaner

Ulykkesplaner

På denne siden har vi samlet alle handlingsplaner for ulykker.

Ballongseksjonen

  • Varsling//akutte tiltak
  • Handlingsplan ved ulykker 

Fallskjermseksjonen

Hangglider- og paragliderseksjonen

  • Varsling//akutte tiltak
  • Handlingsplan ved ulykker 

Mikroflyseksjonen

Modellflyseksjonen

Motorflyseksjonen

Seilflyflyseksjonen

  • Varslingsliste/Akutte tiltak
  • Beredskapsplan ved ulykker