NLF / Motorfly / Tor Endre Sved tildelt NLFs gullnål
Laupsa John Eirik

Tor Endre Sved tildelt NLFs gullnål

Tor Endre Sved tildelt NLFs gullnål
Tor Endre Sved tildeles NLFs gullnål av luftsportspresident Asle Sudbø.

Torsdag 11. april arrangerte Værnes Flyklubb sikkerhetsmøte for både Mikro- og Motorpiloter. Midt under under oppstarten og innledning til kveldens tema, ble kveldens møtearrangører Tor Endre Sved og Svein Åkervik avbrutt. NLFs president Asle Sudbø ble introdusert. Med seg hadde Asle en overraskelse til langvarig motorflyger og primus motor for mikroflygerne i klubben, nemlig Tor.

Asle fikk ordet og innledet med hvor kjekt det er å være president i slike saker, hvor medlemmer gjennom årtier skal hedres. Tor har bidratt til stor aktivitet i miljøet, utarbeidet skolehåndbok, skoling av over 200 elever, langt over 2000 timer akkumulert i mikrofly, samt motorflyger fra tidlig 70-tall. Han er også klubbens mann for lett vedlikehold på klubbens motorfly.

Det er ikke ofte Tor blir litt stille i mer enn 5 sekunder, men i kveld ble traveren rørt da Asle festet Gullnåla på genseren. Det kunne lett høres under takketalen han måtte holde etterpå.

Det var ytterst få som hadde kjennskap til kveldens overrekkelse, slik at lekkasjer på forhånd ble unngått.

Etterpå vanket det også kake, som seg hør og bør i en slik høytidelig anledning.

Gratulerer Tor, det er vel fortjent.