NLF / Motorfly / Tailstrikes med nyere C-172
George Lundberg

Tailstrikes med nyere C-172

Det rapporteres fra klubbene om flere tailstrikes med nyere varianter av Cessna 172. Sikkerhets og Utdannings komiteen er kjent med fenomenet og har påbegynt en analyse av problemet.

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til dette arbeidet.