NLF / Motorfly / Sjøflyhåndboken del 2: Kysthavner
Jon Gunnar Wold

Sjøflyhåndboken del 2: Kysthavner

Sjøflyhåndboken DEL 2 er nå kommet på trykk. Det er forslag til havner langs kysten fra Oslo til Møre & Romsdal som du gjerne besøker med sjøfly. Vi omtaler også litt om restriksjonsområder. Sjøflyhåndboken DEL 1 Innlandsvann er igjen på lager hos NLF. For begge utgaver gjelder som tidligere at vi gjerne tar imot tips og gode råd om innholdet. Bøkene er og så tilgjengelig på nett: sjofly.nlf.no. Ski- & sjøflykomiteen finner du på Facebook, Twitter og på http://nlf.no/motorfly/nlf-ski-sj-flykomiteen.

For bestilling av bøker:
Send e-post til melwin@nlf.no med navn, adresse og hvilke bøker du ønsker. 
Pris kr. 400,- pluss porto kr. 100,- for sjøflyhåndboken del 1
Pris kr. 350,- pluss porto kr.  90,- for sjøflyhåndboken del 2
Bestilles begge er prisen kr. 600,- pluss porto kr. 200,-
 
Bøkene kan også utleveres i Møllergata 39 i Oslo mellom kl. 08 – 15.