NLF / Motorfly / SAY AGAIN
Knut Aldrin

SAY AGAIN

Bilde: Federal Aviation Administration

Er du i tvil, er det ingen tvil - «say again».
Ved den minste tvil om hva flygelederen ønsker at du skal gjøre, må du spørre igjen for å få det avklart. Er du usikker på hvor du skal taxe, ruten du skal fly, hvilken høyde du ble klarert til, eller hva flygelederen mente, må du få situasjonen avklart ved å få klareringen gjentatt eller bekreftet.
Det er viktig at piloten og flygelederen har en så lik situasjonsforståelse som mulig. Adferd som ikke samsvarer med klareringen gitt kan fort bli farlig. Det er derfor viktig å være 100% innforstått med klareringen som er gitt.

Når du sier «say again» vil du bli møtt av en imøtekommende flygeleder som er der for å hjelpe deg. Sammen spiller dere på lag for en sikker utøvelse av flygingen.

«Say Again»-kampanjen gjennomføres i samarbeid med Avinor Flysikring (lufttrafikktjenesten).