NLF / Motorfly / OPPDATERT INFORMASJON OM DTO, Decleared training organisation
Laupsa John Eirik

OPPDATERT INFORMASJON OM DTO, Decleared training organisation

18 januar 2019 ble Annex VIII til Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011, Part-DTO, gjennomført i norsk rett. Det vil med andre ord si at nytt regelverk for typiske klubbskoler har trådt i kraft, og man kan sende inn egenerklæring som DTO til Luftfartstilsynet.

 

Norges Luftsportforbund (NLF) har orientert om arbeidet som gjøres sentralt relatert til dette igjennom ulike medier det siste halve året, og her kommer en liten oppdatering.

 

  • Status:

NLF har jobbet med utviklingen av ny skolehåndbok med tilknyttede treningsprogram. Nå er skolehåndboken og treningsprogram for PPL(A) sendt til Luftfartstilsynet for forhåndsverifisering. Flere treningsprogram sendes Luftfartstilsynet fortløpende.

 

  • Hvordan kan jeg få tak i skolehåndboken?

De som ønsker et eksemplar kan henvende seg til Stian Kultorp på stian.kultorp@nlf.no for å få denne oversendt, og sette seg på liste for å få oversendt ytterliggere dokumentasjon forløpende som det blir klart.

Man skal være klar over at treningsprogrammet ikke er verifisert enda!

 

  • Hva koster det å bruke skolehåndboken?

Styret i Motorflyseksjonen har besluttet at det skal være en avgift for å benytte NLFs skolehåndbok, den er for tiden satt til kr 2000,- pr år pr flyklubb.

 

  • Kommer det en digital utgave, og hva koster det å bruke den?

Ja, NLF utvikler også et eget elektronisk system til bruk i DTO for all loggføring for både instruktører og elever, her vil alle treningsprogram med leksjoner og øvelser være tilgjengelig. Kostnaden for bruk av dette systemet er ikke fastsatt enda.

 

  • Hva er neste steg i prosessen for min klubbskole?

NLF oppfordrer flyklubbene til å vente en periode med å sende inn egenerklæring i påvente av at Luftfartstilsynet muligens klarer å saksbehandle og verifisere treningsprogrammene til NLF i rimelig god tid innen 8. april 2019.

 

NLF vil arrangere kurs-/orienteringskvelder for å informere om ny skolehåndbok og nytt rapporteringssystem, noe vi oppfordrer de flyklubbene som ønsker å starte DTO med bruk av NLFs dokumentasjon til å delta på.

 

  • Hvor og når blir det kurs- / orienteringskveld?

Vi planlegger følgende dator:

    - Gardermoen:                                  Mandag 4. mars kl 18:00

    - Lillestrøm / Kjeller:                         Fredag 15. mars kl 18:00      

 

  • Hvordan melder jeg meg på kurs- / orienteringskveld?

På e-post til Stian Kultorp via følgende adresse: stian.kultorp@nlf.no

 

 

Har dere ytterligere spørsmål er det bare å ta kontakt med Stian på ovennevnte e-post.