NLF / Motorfly / Nyheter

Lørdag 11. og søndag 12. juni innbyr vi sammen med Bodø flyklubb og Luftfartstilsynet til GAP Bodø. GAP – også kjent som Good Aviation Practice er et arrangement der vi forsøker å kombinere faglig påfyll med sosial sammenkomst, og inspirerer til å lære av hverandres erfaring.

Velkommen til Norgesmesterskap på Geiteryggen Flyplass 21. - 23. juni 2022 i akrobatikk for motorfly og seilfly! NM Akro 2022 er en del av programmet til NM-veka, og vi gleder oss til å være en del av den nasjonale folkefesten i Skien kommune. 

 

I år blir det ANR (Air Navigation Race) i hovedfokus. På Geiteryggen blir det NM ANR i juni som en del av NM Veka.

På Flyklubben Øst sitt årsmøte 30. mars ble Stian Kultorp tildelt Motorflyseksjonens hederstegn. 

NLF

Det landsomfattende arrangementet «luftsportens dag» ble for første gang gjennomført i august 2021. Planen var å avholde arrangementet på våren, men pandemisituasjonen gjorde at dagen ble flyttet til høsten. I år planlegger vi igjen et arrangement på våren.

Rolf Kristiansen fikk tildelt NLFs gullnål på Sandefjord Flyklubbs årsmøte den 22. mars. Det var NLFs president Rebecca Hansen som hadde gleden av å tildele hederstegnet. 

Det er restriksjonsområder i og rundt hele Oslo. De fleste er imidlertid inaktive, men kan aktiveres på kort varsel via NOTAM 

Se detaljene

 

Leder av NLFs flytjeneste og leder av Bodø Flyklubb, John Eivind Skogøy, er tildelt Norges Luftsportforbunds gullnål. 

Sikkerhetsseminaret om flyoppvisning på Kjeller 26. og 27. mars er nå fulltegnet.