NLF / Motorfly / Nye operative rutiner for Farris TMA fra 20. mai
Stian Kultorp

Nye operative rutiner for Farris TMA fra 20. mai

Avinor Flysikring melder om nye operative rutiner for Farris approach (TMA) fra 20. mai som innebærer ny bruk av frekvensene. 

 Periodevis svært høy trafikkbelastning og kompleksitet på typiske «godværsdager» i kombinasjon med stor frekvensmetning og høyt koordineringsbehov gjør at det er behov for nye rutiner for Farris approach, også omtalt som et nytt operativt konsept, sier Avinor Flysikring til Norges Luftsportforbund (NLF). 

Farris TMA har de senere årene vært delt vertikalt med et skille mellom øst og vest som har vært utgangspunktet for hvilken frekvens som skal benyttes.

De nye reutinene innebærer at Farris går bort i fra det vertikale skillet mellom øst og vest for de to Farris-frekvensene, men nå i hovedsak trekker et horisontalt skille ved nedre grense for TMA der VFR trafikk utenfor/under TMA skal benytte 124.350 MHz, mens trafikk i TMA skal benytte 134.050 MHz uavhengig av om man befinner seg i vestre eller østre del. Avinor Flysikring beskriver konseptet slik: 

 

  • VFR-trafikk i ikke-kontrollert luftrom som ønsker Flight Information Service (FIS) benytter 124.350 MHz (alternativt benytter man lokal frekvens for VFR dersom man ikke ønsker lufttrafikktjeneste, eksempelvis 123.500 MHz eller aktuell flyplassfrekvens). 

 

  • VFR-trafikk i kontrollert luftrom skal normalt være på TMA frekvens 134.050 MHZ, men kontakter Farris Approach først på 124.350 MHz for å be om klarering til å entre kontrollert luftrom.

 

  • Kommer du fra annet kontrollert luftrom (Oslo TMA eller Kjevik TMA) kan du forvente å bli oversendt direkte til 134.050 MHz.

 

  • IFR-trafikk håndteres som standard av TMA.

 

Endringen vil sikre stor fleksibilitet i sektor, minske frekvensmetning, øke kapasitet og ikke minst øke sikkerheten, forklarer Avinor Flysikring. 

Endringen gjelder fra "AIRAC-datoen" 20. mai, og Avinor Flysikring har laget vedlagte informasjon og plansje som berørte klubber kan distribuere og henge opp på oppslagstavlene.