NLF / Motorfly / NLF lander avtale om flyging utenom åpningstid på Avinors flyplasser
George Lundberg

NLF lander avtale om flyging utenom åpningstid på Avinors flyplasser

Foto: Avinor

NLF har arbeidet intenst i lengre tid med å få i stand en avtale med Avinor om tilgang til flyplassene og lufthavnene utenom åpningstid. En overordnet avtale ble endelig signert 16.12.2011. Avtalen vil være en medlemsfordel i NLF og vil forhåpentligvis gjøre det mulig å benytte flyplassene til Avinor i perioder de er ubemannet.

Avinor og NLF er enige om en avtalestruktur bestående av:

  • Intensjonsavtale mellom Avinor AS og NLF sentralt
  • Lokal avtale mellom den enkelte lufthavn og stedlige NLF-klubb
  • Tilslutningserklæring fra NLF-piloter som ønsker å fly i hht. ordningen

Avtalen mellom NLF og Avinor gir klubber og piloter i NLF en overordnet avtale, samt en mal for å forhandle frem en lokal avtale på hver enkelt plass rundt om i landet. Det er intensjonen at de lokale klubbene nå skal benytte malen og forhandle med den lokale flyplassen om en avtale om bruk av plassen utenom åpningstid. I tillegg kan hver enkelt pilot fra andre klubber tilslutte seg den lokale avtalen gjennom et fjernbetjeningssystem som skal opprettes av NLF. 

Les mer om saken i FLYNYTT.