NLF / Motorfly / Når uhellet er ute
Santiago Amengual

Når uhellet er ute

Dersom du har vært involvert i en hendelse eller ulykke kan du lese mer om dine rettigheter og plikter her: BSL A 1-3: Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker mv., og om lagring, utveksling og utlevering av rapporterte opplysninger.

Rapportering og rapporteringsskjema kan fylles ut elektronisk på følgende steder:

1 Luftfartstilsynet             http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/Skjema/article702.ece
2 Altinn                             https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Luftfartstilsynet/Rapportering-av-ulykker-og-hendelser-i-sivil-luftfart/
3 Havarikommisjonen       http://www.aibn.no/Luftfart/Innrapportering

Skjemaet som benyttes til rapportering "NF-2007" er også vedlagt nederst i denne artikkelen.

Det er også utarbeidet et juridisk dokument som rådgir deg med hensyn på hvordan du skal og bør handle etter en hendelse eller ulykke.

Dersom du ønsker bistand i forbindelse med rapportering og utfylling av skjema, kan du henvende deg til lokal klubb, skolesjef, eller Fagsjef Motorfly hos NLF.

Avdelings- og fagsjef motorfly
Santiago Amengual
Direkte telefon : 472 55 490
E-mail:  motorfly@nlf.no