NLF / Motorfly / Husk å erklære flyskolen som DTO nå!
Jon Gunnar Wold

Husk å erklære flyskolen som DTO nå!

Klubbflyskolene får nytt regelverk, og stikkordet ble til slutt "DTO – declared training organisation". Her fra Nedre Romerike Flyklubbs skole på Kjeller. Foto: Trond R. Teigen

Til alle motorflyklubber tilsluttet NLF:

Nå er det klart for å erklære DTO!
DTO – Declared Training Organisation

Luftfartstilsynet har nå verifisert NLFs treningsprogrammer for LAPL(A), PPL(A), SEP(sea) og nattflygingsrettoghet. Det er dermed klart for å erklære DTO for de flyskolene som skal drive med skoleflyging til disse sertifikatene og rettighetene. Treningsprogrammet for akro er rett rundt hjørnet, men NLF anbefaler at flyskolene sender inn egenerklæring allerede nå og heller ettersender ny erklæring med akro når programmet er klargjort og verifisert. 

Hva må din flyklubb gjøre nå for å erklære DTO?

Utarbeide dokumentasjon i henhold til nytt regelverket for DTO
Dette har NLF gjort, kontakt Stian Kultorp på stian.kultorp@nlf.no for å få dette oversendt.

Utarbeide flyskolens flytryggingsplan
Se organisasjonshåndboken kapittel 6. NLF anbefaler å bruk vedlegg III som utgangspunkt for dette.

Sende erklæring om bruk av NLFs system for avvikshåndtering til NLF
Dokumentet Erklæring om tilslutning til ordning ORS fås ved henvendelse til Stian Kultorp. Flyskolen må fylle ut informasjon i de gule feltene, signere og returnere til NLF på e-post til post@nlf.no 
NLF vil administrere dette videre med Luftfartstilsynet, og sende taushetserklæring i retur til flyskolen. Dette danner grunnlaget for avtalen om bruk av NLFs system for avvikshåndtering, og som igjen er med på å sikre at flyskolen tilfredsstiller kravet om å ha et system for frivillig og obligatorisk rapportering.

Sende inn egenerklæring til Luftfartstilsynet
Fyll ut og send inn skjema NF-1137 Erklæring om treningsorganisasjon DTO så snart som mulig! I skjemaets felt 4 viser dere til treningsprogram for de kursene flyskolen skal tilby. Referansen til NLFs verifiserte treningsprogrammer er:

  • Norges Luftsportforbund treningsprogram – PPL(A) versjon 1.0 28.03.2019
  • Norges Luftsportforbund treningsprogram – LAPL(A) versjon 1.0 28.03.2019
  • Norges Luftsportforbund treningsprogram – Klasserettighet SEP(sea) versjon 1.0 01.04.2019
  • Norges Luftsportforbund treningsprogram – Nattflygingsrettighet versjon 1.0 01.04.2019

Skriv referansen akkurat slik som den er oppgitt ovenfor.

Overføre elever fra flyklubbens RF til flyklubbens DTO
Det er ingen overgangsordning for elever som har påbegynt utdannelse ved flyklubbens RF. Disse elevene må vurderes individuelt og plasseres inn i nytt treningsprogram med utgangspunkt i oppnådd erfaring. Prosedyre i skolehåndboken for overførsel av elev til annen flyskole må benyttes.

Man kan starte skoleflyging så snart egenerklæring er sendt Luftfartstilsynet. For de flyskolene som også driver med skoleflyging til akrorettighet anbefaler vi å sende inn egenerklæring , og sende inn nytt skjema når disse treningsprogrammene foreligger.

Tilgang til systemet for avvikshåndtering  – NLF ORS (observasjonsregistreringssystem) – samt elektroniske treningsprogram og arkiv (NLF TMS – training management system) vil bli gitt så snart dette er klart. 

Med vennlig hilsen

Stian D. Kultorp

 

VedleggStørrelse
PDF icon presentasjon_-_informasjonskveld_dto.pdf3.35 MB