NLF / Motorfly / FI-oppfriskningsseminar
Stian Kultorp

FI-oppfriskningsseminar

NLF har over en lengre periode jobbet opp i mot flere flyskoler (ATO) med forsøk på å påvirke så det skal komme tilbud om FI-oppfriskningsseminar for instruktører, og endelig ser det ut til at det vil bli arrangert flere seminarer i 2022.

Oslo Flight Academy arrangerer seminar i Oslo allerede 5. - 6. mars. Informasjon om arrangementet og påmelding kan dere lese her.

Luftfartstilsynet arrangerer seminar i Bodø 12. - 13. mars. Informasjon om arrangementet og påmelding kan dere lese her.

Vi oppfordrer dere til å sette dere godt inn i regelverket om hva som gjelder for fornyelse av gyldig instruktørbevis og gjenutstedelse av utløpt instruktørbevis. Vi anbefaler de av dere som ønsker å gjenutstede utløpt instruktørbevis om å kontakte flyskolen for å avklare detaljene før dere melder dere på kurs.

 

NLF har ikke anledning til å arrangere FI-oppfriskningsseminar, og informerer derfor bare om kjente tilbud i markedet. All deltakelse på slike seminar er et forhold mellom den enkelte deltaker og arrangør.