NLF / Motorfly / Fagseminarer i Motorflyseksjonen 16. - 18. november
Laupsa John Eirik

Fagseminarer i Motorflyseksjonen 16. - 18. november

Seminarhelg på Comfort Runway Hotel på Gardermoen i november. Foto: Nordic Choice Hotels

Fredag 16. - søndag 18. november inviterer Motorflyseksjonen til seminarhelg på Gardermoen. Utdanning blir et svært viktig tema og det blir utarbeidet et opplegg for instruktører. Det blir skolesjefseminar og det planlegges med FI-refresherkurs. Også klubbenes flytryggingsledere og operative ledere tar vi sikte på å få samlet på Comfort Hotel Runway denne novemberhelgen.

I fjor ble det gjennomført utdanning og teknisk som parallelle seminarer. Teknikerne tar vi sikte på å lage et eget seminar for i samarbeid med seilflygerne og at det gjennomføres tidlig på nyåret. Så snart vi har en endelig avklaring rundt dette blir også det lagt ut på hjemmesiden. 

Vi er svært tidlig i planleggingsfasen for arrangementet til høsten, men vil så tidlig som mulig gjøre oppmerksom på planene slik at aktuelle deltakere kan legge til rette for å få med seg fagseminar/kurs. Planen per slutten av juli er at vi skal ha et grovprogram klart og åpne for påmeldinger fra midten av september. Faglig ansvarlig for seminarene fra NLFs side blir vår nylig engasjerte fagkonsulent, Stian Kultorp.