NLF / Motorfly / Endring i format for SIGMET og AIRMET
Jostein Tangen

Endring i format for SIGMET og AIRMET

Fra 17. november blir det endring i bokstavkodene, og betydningen av disse, for SIGMET/AIRMET-varsel.

SIGMET angir signifikant meteorologisk informasjon, som vil si værfenomener som kan være direkte farlig, eller skape utfordrenede og farlige situasjoner dersom det ikke taes forholdsregeler. En SIGMET dekker et geografisk område angitt med koordinater. Høyden fenomenet befinner seg i er angitt i fot eller flygenivå. (1) Eksempler på signifikante værfenomen som kan utgjøre en fare er torden, turbulens, fjellbølger, underkjølt regn, etc.

AIRMET, som benytter samme format som SIGMET, er et farevarsel som sendes ut når det ventes moderat ising.  

Fram til i dag har headingen i et SIGMET/AIRMET-varsel vært anført med en bokstavkode som har angitt det geografisk området som varslet gjelder for (A = ENOS, B = ENSV, C = ENTR, D = ENBD, E = ENOB).
Fra 17. november endres bokstavkodene fra å angi geografisk område til å angi type værfenomen som varslet gjelder.

Følgende bokstavkoder vil bli benyttet:

T = torden

U = turbulens

I = ising

F = underkjølt regn (freezing rain)

M = fjellbølger (mountain wave)

A = vulkansks aske
C = tropisk storm
D = støvstorm
S = sandstorm
R = radioakitiv forurensning

 

Eksempel på nytt format for fjellbølger (mountain wave):

WSN031 ENMI 301915

ENOR SIGMET M01 VALID 302000/310000 ENMI-

ENOR POLARIS FIR SEV MTW FCST WI N5910 E00730 – N5919 E00550
- N6200 E00545 – N6200 E00730 – N5910 E00730 SFC/FL80 STRN NC=
---
Her angir M i headingen «M01» at SIGMET-varslet gjelder fjellbølger.

Eksempel på nytt format for turbulens:

WSN031 ENMI 220630

ENOR SIGMET U02 VALID 220700/220900 ENMI-

ENOR POLARIS FIR SEV TURB FCST WI N6200 E00900 – N6200 E01220
- N6300 E01215 – N6200 E00900 SFC/FL80 STNR WKN=

 

Her angir U i headingen «U02» at SIGMET-varsel gjelder turbulens.

 For å oppsummere vil endringen resultere i:

  • Ingen bokstavkode for geografisk området
  • Det er kun headingen i SIGMET/AIRMET som endres. Innholdet i SIGMET/AIRMET forblir uendret.
  • En ENOR SIGMET U01 for turbulens over Finnmark vil kunne etterfølges av en ENOR SIGMET U02 for turbulens over Sørlandet og deretter en ytterligere SIGMET for turbulens i nord ENOR SIGMET U03.
  • En ENOR SIGMET T01 for torden vil kunne etterfølges av en ENOR SIGMET U01 for turbulens over samme området.

 

For lettere oversikt over SIGMET/AIRMET som gjelder, og hvilke geografiske områder de befinner seg i, kan vi anbefale å bruke grafisk visning på ippc.no

(1): https://snl.no/faremeldinger

(2): ICAO Doc 8896