NLF / Modellfly / Seksjonshederstegn til Arne Lyngstad
Espen G. Bakke

Seksjonshederstegn til Arne Lyngstad

Arne Lyngstad, Harstad Modellflyklubb. ble tildelt Modellflyseksjonens hederstegn på høsttreffet 4. september.

Han har vært primus motor i Harstad Modellflyklubb i en årrekke der han bl.a. har vært pådriver for det årlige Høsttreffet i mer enn 10 år sammenhengende.

I tillegg har Arne vært flittig bidragsyter med stoff til MI.