NLF / Modellfly / Rankinglister for klassene F3J, F3K og F5J
Espen G. Bakke

Rankinglister for klassene F3J, F3K og F5J

Som mange har registrert er det sittende styret i modellflyseksjonen gruppeleder for disse klassene. På seksjonens siste styremøte ble uttakene behandlet og publisert i protokollen noen dager etter. Underlaget for uttaket er basert på seksjonsstyrets beslutning i sak 28/2021.

Etter vedtak i modellflyseksjonens sak 28/21, er følgende stevner lagt til grunn for rankingen.

F3J:

  • Spydeberg 8. august
  • NM Spydeberg 11/12 september
  • Hurum 26. september
  • Lillehammer 3. oktober
  • Utover resultatene fra disse F3J-konkurransene, vil styret også ta hensyn til de utøvere som ble tildelt landslagsplass for 2021.

F3K

NM på Løddesøl godkjennes som eneste uttakskonkurranse til VM Slovakia 2022.

Grunnet generell mangel på uttaksstevner i F3K, vil styret gjøre en skjønnsmessig vurdering av kandidater før et eventuelt laguttak basert på tidligere års resultater, og lagets potensiale for å oppnå akseptable resultater.

F5J

  • Spydeberg 7. august
  • Bodø 24. august (utsatt til 10. oktober)
  • NM Lillehammer 18.- 19. september
  • Hurum 25. september

Uttakene er basert på listene nedenfor.

I skrivende stund er arrangørenes web-sider ikke helt oppdatert men vi velger å liste dem likevel

Rankingliste, F3J

 

NM F3K

Innledende runder:

 

Name

1
Laddr

2
5x2.0

3
AUp

4
L1x5

5
1234

6
3of6

Total
Score

%

Club

1

Kristian Sætervik

1000

1000

1000

869

1000

1000

5 869

100,0%

GMFK

2

Lars Petter Eriksen

1000

1000

1000

1000

1000

684

5 684

96,85%

GMFK

3

Terje Post

1000

841

773

890

767

567

4 838

82,43%

AGDER

4

Tom Roger Berg

700

759

700

1000

750

791

4 700

80,08%

GMFK

5

Håvard Glad Andreassen

250

843

726

533

727

1000

4 079

69,50%

AGDER

6

Freddie Øren

450

552

489

990

583

623

3 687

62,82%

GMFK

7

Gunder Anton Johansen

450

612

403

970

626

267

3 328

56,70%

GMFK

 

Fly-off:
 

 

Name

1
1234

2
L2x4

3
BLddr

Total
Score

%

Club

1

Terje Post

894

1000

731

2 625

100,0%

AGDER

2

Lars Petter Eriksen

1000

475

964

2 439

92,91%

GMFK

3

Kristian Sætervik

761

534

1000

2 295

87,43%

GMFK

 

Rankingliste F5J