NLF / Modellfly / Ny forsikringsavtale for Modellflyging
Jon Gunnar Wold

Ny forsikringsavtale for Modellflyging

NLF modellflyseksjonen har tegnet avtale med Starr Companies for 2019. Avtalen er i stor grad en viderføring av den forrige avtalen med W.R. Berkley, ettersom Starr Companies kjøpte rettighetene til fornyelser da Berkley la ned sin virksomhet i Norden. For alle medlemmer av NLF/modellflyseksjonen betyr dette en sømløs overgang: Er du medlem i en av våre modellflyklubber, har du en ansvarsforsikring for tredjepartskade som er gratis og inkludert i ditt medlemskap. 

Her kan du lese mer om forsikringsavtalen:

Spørsmål om forsikring kan rettes til jongunnar.wold@nlf.no