NLF / Modellfly / NRK-sak om strengere droneregler var feil – her er fakta
Jon Gunnar Wold

NRK-sak om strengere droneregler var feil – her er fakta

NRK meldte at nye og strengere droneregler fra EU skulle tre i kraft 6. juni. Artikkelen var full av feil, og NRK rettet det opp 3. juni, men det fikk ingen med seg. Her er fakta om de europeiske dronereglene.

NRKs nyhetssak fikk svært mange delinger og kommentarer da den ble publisert 31. mai. Her kunne vi lese at alle, «også 16-åringen som har fått drone i julegave» skal registreres, og at «EU stiller blant annet krav om sertifikat, utdanning og registrering». Dette skulle ifølge NRK tre i kraft i Norge 6. juni, og i artikkelen ble både Luftfartstilsynet og organisasjonen UAS Norway sitert. Problemet var bare at saken var full av feil. Fire dager senere ble den oppdatert med «Reglene ble nylig vedtatt, men trer først i kraft i løpet av neste år», som er mer riktig. Men da var artikkelen borte fra NRKs forside for lengst.

Trer i kraft først i 2020

EU-reglene ble publisert i Den europeiske unions tidende 11. juni og vil være gjeldende lov i EU 20 dager etter den datoen. Men på grunn av en overgangsperiode i bestemmelsene vil de først tre i kraft etter 1 år. Altså først i juni 2020. Norge er en del av EASA-samarbeidet og vil gjennomføre de nye reglene som en norsk forskrift. Typisk vil dette skje mellom én og tre måneder etter publiseringen i Den europeiske unions tidende, noe som betyr at også dronereglene etter alt å dømme også vil gjelde i Norge fra juni 2020.

I oktober 2019 planlegger EU å lansere veilledningsdokumenter (GM – guidance material og såkalte samsvarsregler (AMC ­­– acceptable means of compliance). Videre vil det komme standardiserte risikoanalyser som kan benyttes av profesjonelle droneoperatører som skal fly i henhold til «specific category», det vil si de som skal fly droneoppdrag som krever tillatelse.

Dette skjer i juni 2020

Alle som eier en drone over 250 gram, eller en drone som veier mindre men som har «sensorer som kan fange opp persondata», må registrere seg hos Luftfartstilsynet fra juni 2020. Det blir også 16 års aldersgrense for å kjøpe/eie drone over 250 gram. Registrering for RO1-piloter er allerede innført, og det koster 350 kr pr. år som betales ved registrering hos Luftfartstilsynet. Det er sannsynlig at private droneeiere også må betale samme årsgebyr når dette innføres i Norge.

NLFs medlemmer slipper

De som er medlemmer i NLF og flyr modellfly og/eller droner, er unntatt disse kravene. EU-kommisjonen har vedtatt at modellflyging i klubber og organisasjoner skal fortsette som tidligere. Kravet er konkret at hvert land må sørge for en «sømløs overgang» og ta høyde for eksisterende regelverk for modellfly i de ulike medlemslandene. Dette har EASA ivaretatt med paragraf 16 i regelverket, som nærmest pålegger hvert medlemsland å la modellflyklubber og organisasjoner å fly i henhold til en godkjenning. Dette er nøyaktig det samme prinsippet som NLF-medlemsklubber flyr etter i dag, hvor Luftfartstilsynet har gitt oss tillatelse til blant annet å fly høyere enn 120 meter.

For å gi hvert medlemsland rikelig med tid til å lage en slik sømløs overgang for modellflyklubbene, er det vedtatt en overgangsperiode fram til og med juni 2022. I Norge skal de som er NLF-medlemmer altså fly i henhold til vårt eget regelverk fram til da, og i god tid før 2022 vil NLF gjennom samarbeid med Luftfartstilsynet sørge for ny godkjenning i tråd med EASA-kravene. Vi har som mål at vår medlemsdatabase skal anerkjennes som gyldig flygerregistrering slik at du ikke må registrere deg hos Luftfartstilsynet, og at du som NLF-medlem skal ikke merke noen forskjell.

Lenker