NLF / Modellfly / Masseregistreringsløsning for modellflygere er ikke avklart
Espen G. Bakke

Masseregistreringsløsning for modellflygere er ikke avklart

EUs droneforordning åpner for at modellflyorganisasjoner kan masseregistrere sine medlemmer, slik at hvert modellflyklubbmedlem slipper å registrere seg hos Luftfartstilsynet individuelt. Norges Luftsportforbund har vært i løpende dialog med Luftfartstilsynet om en løsning for masseregistrering siden november 2019, men Luftfartstilsynet har foreløpig ikke konkludert i saken. 

Luftfartstilsynet har i brev med referanse 20/17655-12 bekreftet overfor NLF at «vi [dvs. Luftfartstilsynet] kan utsette kravet om registrering av modellflygere og droneoperatører som er tilsluttet NLFs modellflyklubber fram til at vi har fått utredet mulighetene for masseregistrering slik bestemmelsen i forordningens artikkel 16 nr. 4 gir anledning til». 

Siden utredningen ikke er avsluttet, er kravet om registrering av modellflygere og droneoperatører som er tilsluttet NLFs modellflyklubber derfor fortsatt utsatt. 

NLF vil informere medlemmene så snart endelig løsning er avklart. I mellomtiden gjelder ovenstående unntak.