NLF / Modellfly / Masseregistreringsløsning for droneregisteret vurderes nå av Samferdselsdepartementet
Espen G. Bakke

Masseregistreringsløsning for droneregisteret vurderes nå av Samferdselsdepartementet

Må modellflygere registrere seg individuelt i Luftfartstilsynets droneregister? Ja, konkluderer Luftfartstilsynet. NLF har klaget på vedtaket, og Samferdselsdepartementet vil ta endelig stilling til spørsmålet. Illustrasjonsfoto: Kristian Westgård

EUs droneoperatørforordning åpner for at modellflyorganisasjoner kan masseregistrere sine medlemmer, slik at hvert modellflyklubbmedlem slipper å registrere seg hos luftfartsmyndigheten individuelt.[1] Tyskland har eksempelvis innført en slik ordning for sine luftsportforbund. Norges Luftsportforbund har vært i løpende dialog med Luftfartstilsynet om en løsning for masseregistrering siden november 2019. Luftfartstilsynet har nå dessverre konkludert med at en slik løsning ikke vil bli utviklet. Norges Luftsportforbund har klaget på vedtaket og anmodet om utsatt iverksettelse («oppsettende virkning»), men i brev av 5. april 2022 skriver Luftfartstilsynet at oppsettende virkning ikke vil bli gitt. 

I påvente av at Samferdselsdepartementet ferdigbehandler saken, herunder en forespørsel om å likevel gi oppsettende virkning, må alle medlemmer som skal fly i nærmeste framtid registrere seg individuelt på https://flydrone.no/register. NLFs modellflyforsikring har polisenummer GA1592322. Forsikringsselskap er HDI Global Specialty SE Sverige. Registreringsløsningen er dårlig tilpasset modellflygere tilknyttet Norges Luftsportforbunds sikkerhetssystem og har begrenset informasjon tilpasset vårt segment. Ved spørsmål, kontakt postmottak@caa.no og sett gjerne post@nlf.no på kopi.    

Dersom du ikke skal fly på en stund, kan du velge å avvente utfallet av Samferdselsdepartementets behandling av spørsmålet om masseregistrering.

 

 

[1] Forordning (EU) 2019/947 artikkel 16 nr. 4.