NLF / Modellfly / Konkurranseregler modell
Jon Gunnar Wold

Konkurranseregler modell

Her kan du laste ned konkurranseregler for NM og Norsk klassemesterskap (NK), samt regler for uttaksstevner og uttak av landslag.
Konkurransereglene ble oppdatert etter Seksjonsmøtet 6. apil 2019. Det nye dokumentet (nederst på denne siden) erstatter alle tidligere bestemmelser. 

Se også NLFs konkurransereglement 

Ofte stilte spørsmål: 

Hvem tar ut landslag?
Piloter som har kvalifisert seg for landslagsdeltakelse tas ut av gruppeleder for den aktuelle klassen. Landslaget for inneværende år meldes til fagsjef som kunngjør dette på nett.

Hvordan melder jeg meg på EM/VM/Nordisk?
Dersom du skal delta på EM/VM eller Nordisk mesterskap, skal påmelding skje via din gruppeleder.

Min klubb vil gjerne arrangere NM! Kan vi det?
Svært gjerne! Ta kontakt med din gruppeleder, som er den som har ansvaret for å koordinere konkurranser i din klasse. Gruppeleder melder inn kandidater til NM-arrangører til styret, som deretter tildeler Norgesmesterskap. Du kan ikke arrangere et NM uten tildeling.

Hvorfor kan vi ikke ha NM i klasse FXX?
Det avholdes kun NM i de FAI-klasser som er godkjent i NLFs konkurransereglement . Dersom du ønsker en ny FAI-klasse inn på denne listen, skal det rettes en forespørsel til styret via gruppeleder, hvor aktiviteten i den aktuelle klassen dokumenteres.
Godkjenning av NM-klasser gjøres av Forbundsstyret i NLF, på bakgrunn av anmodning fra Seksjonsstyret.

Kan jeg representere Norge hvis jeg deltar i konkurranser i utlandet?
Dersom du på eget initiativ ønsker å delta i internasjonale konkurranser utenom VM, EM og Nordiske mesterskap er du velkommen til det. Du kan selv melde deg på direkte til arrangør. Fagsjef kan evt. være behjelpelig med påmelding dersom arrangøren krever påmelding via "National Aero Club".  Det utbetales ikke konkurransestøtte, og slik deltakelse gir ikke rett til landslagsdrakt.

FAI har en ny klasse som heter FXX, og jeg vil delta på VM selv om vi ikke har hatt nasjonale konkurranser/Er godkjent NM-klasse
Du er velkommen til å representere Norge, men pga. at klassen ikke har hatt uttaksstevner og således ikke er godkjent NM-klasse vil du ikke motta landslagstøy eller konkurransestøtte. Dersom det ikke finnes gruppeleder for denne klassen kan påmelding skje via fagsjef, men deltakeravgiften betaler du direkte til arrangør.

Disse reglene er jeg uenige i. Hvem skal jeg klage til?
Modellflyseksjonens konkurransereglement er fastsatt av Seksjonsmøtet, som er vårt høyeste organ. Styret eller fagsjef kan ikke endre disse reglene uten godkjenning fra Seksjonsmøtet. Seksjonsmøtet avholdes hvert 2. år i forbindelse med Luftsportstinget. Der kan tilsluttede klubber fremme forslag om endringer i konkurransereglene.