NLF / Modellfly / Klubbledermøtet 2020
Jon Gunnar Wold

Klubbledermøtet 2020

Klubbledermøtet 2020 ble avholdt 29. februar på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

Vedlagt finner du aktuelle presentasjoner fra møtet.