NLF / Modellfly / Dronereglene kommer først i 2021
Jon Gunnar Wold

Dronereglene kommer først i 2021

bilde

Som varslet i nyhetsbrev til Modellflyseksjonens medlemmer den 16. april, blir EU-forordning 947 med felleseuropeiske regler for droner og modellfly utsatt til årsskiftet 2020/2021, fremfor å tre i kraft 1. juli som planlagt.  Informasjon om utsettelse er nå delt av både Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet og NLF er derfor trygg på at innføring av forordningen utsettes slik vi fikk signaler om allerede i påsken.

Det er en svært positiv nyhet for Modellflyseksjonens medlemmer. Det betyr at registreringsregimet for drone- og modellflygere ikke trer i kraft før tidligst i 2021, og at vi slipper å forholde oss til nye regler midt i sesongen. NLF vil fortsette arbeidet med å få til felles samlet registrering og lavere registreringskostnad for medlemmene sammen med myndighetene.

Her kan du laste ned NLF veileder til de nye dronereglene.