NLF / Mikrofly / Oppdaterte besiktningsmenn
Pål S. Vindfallet

Oppdaterte besiktningsmenn

Torkell Sætervadet startet helgen med et godt innlegg om ulykkesstatistikker og hvordan en tolker statistikk opp mot målsettingene som har vært rundt ulykker. Han tok oss også igjennom status på jobben som er gjort for å få 600 kg på plass. Så langt ser det ut til at det i alle fall drøyer til sommeren 2020 før dette tidligst er på plass.

Det ble også gjennomgått en del hendelsesrapporter som skapte konstruktive debatter. 

Jostein Eide holdt søndag et interessant innlegg om komposittmaterialer i våre luftfartøy. Her ble alt fra reperasjoner av skader, hvilken materialer og lim som er mest vanlig å bruke, samt rapporter om skader gjennomgått. 

Takk til leder i teknisk komite Kristian Fahlstrøm som sto bak seminaret.