NLF / Mikrofly / Nye rutiner - Flyging med passasjer og introduksjonsturer i mikrofly
Pål S. Vindfallet

Nye rutiner - Flyging med passasjer og introduksjonsturer i mikrofly

Foto: Johan Bryhni

Det er utarbeidet et skjema, «Informasjon, erklæring og fullmakt, og del 2 passasjerinformasjon», heretter kalt «IEF», som fra dags dato skal benyttes ved flyging med passasjer og introduksjonsturer i mikrofly.

Vi anmoder alle flygebevisinnehavere med passasjerutsjekk, alle mikroflyinstruktører, samt alle operative ledere om å lese igjennom IEF og lojalt benytte dette når man medbringer seg passasjer, eller for instruktører som gjennomfører introduksjonsturer med nye potensielle mikroflyelever.

IEF har vært under utarbeidelse i noen måneder, og har vært igjennom en omfattende juridisk kvalitetssikring.

Skjemaet skal ikke oppbevares i flyet under flyging med den aktuelle passasjer eller den som blir introdusert til mikroflyging, men oppbevares på et sted hvor dokumentet kan gjenfinnes (hvis det skulle bli påkrevet), eksempelvis i klubbhus eller et annet egnet sted.

Ytterligere informasjon og noe om bakgrunnen for innføring av dette finner du på denne lenken:  http://nlf.no/mikrofly/bli-mikroflyger . Her finner du også dokumentet som omtales (IEF), i siste avsnitt.

Last ned skjemaet her