NLF / Mikrofly / Hendelsesrapporter 2018
Roger Holm

Hendelsesrapporter 2018

Flytryggingsutvalget (FTU) har samlet et nytt sett med 12 hendelsesrapporter fra 2018 og 39 fra 2017. Noen av rapportene har alvorliglighetsgrad "F" (Foreløpig) til forhåndspublisering. Disse er da ikke ferdig behandlet av FTU, men vil behandles etter hvert og publiseres i ferdig versjon med angitt alvorlighetsgrad. Rapportene er å finne under FLYTRYGGING => Hendelsesrapporter.