NLF / Info / Medlemsdata

Medlemsdata

Medlemsservice > medlemsdata: Her kan det enkelte medlem gå direkte inn i MeLWin-databasen og foreta adresseendring, legge inn telefonnummer, E-post adresser mv. Det enkelte medlem vil også se hvilke klubber man er medlem i, kunne foreta ut- eller innmelding i klubber, se om flygebevis mv. er gyldig osv. Medlemsnummer og kode for å komme inn på egne opplysninger finnes på medlemskortet for inneværende år.

ALLE klubber oppfordres til å be sine medlemmer om å holde databasen oppdatert til enhver tid, på denne måten kan klubben lett kommunisere med medlemmene, f.eks via E-post, se for øvrig i punktet «Klubbarkivar».