NLF / Hps / NYHETSBREV FRA HPS SEKSJONEN JUNI 2021
Nilsen Trond

NYHETSBREV FRA HPS SEKSJONEN JUNI 2021


St Jean Montclar, Frankrike. - Foto: Ragna Breines

English version

HPS seksjonen starter nå opp med et kvartalsvis nyhetsbrev hvor du vil finne informasjon om hovedoppgaver HPS-seksjonen jobber med.  
Vet du om noen som ikke har mottatt denne eposten? Be de sjekke reklame/spam mappen eller oppdatere epostadressen sin i Min Idrett.  

Er det informasjon du savner fra seksjonen som du mener er viktig for medlemmene våre? Ta kontakt med Ragna Breines som er koordinator for dette nyhetsbrevet.  


Har du lyst å fly, men ikke fornyet flygebeviset ditt før nyttår? 

Rakk du av en eller annen grunn ikke å fornye flygebeviset ditt før 31. desember 2020 og er klar til å fly nå? Da må du gjøre følgende: 

1. Betale kontingent i Min Idrett  
2. Betale forsikring gjennom Min Idrett. Denne ligger under “lisens” i Min Idrett  
3. Gjennomføre elektronisk fornyelse 

 Mer informasjon finner du på nettsiden under “Fornyelse av elev- og flygebevis”.  


 

INFORMASJON FRA STYRET I HPS SEKSJONEN

CORONA 

Coronaregelverket er komplekst og lett å gå seg vill i. NLF har laget en samleside med tips og råd for hvordan navigere og forholde seg til coronaregelverket når du skal ut å fly. 


RIKSSENTERET FOR HPS SEKSJONEN I VÅGÅ 


Vole, Vågå - Foto: Ragna Breines

Har du lyst å være daglig leder på Rikssenteret i Vågå i sommer? Seksjonen søker etter daglig leder for senteret og vi planlegger å ha senteret bemannet i juni, juli og august. Så om akkurat du har lyst og mulighet til å være daglig leder i deler av denne perioden, kan du se her for mer informasjon.  

Husk også å vippse om du har brukt senteret i sommer. Priser finner du på nettsiden under Rikssenteret for Hang-, para- og speedgliding i Vågå.

Landing på rikssenteret: Husk å ta hensyn til andre piloter når du skal lande på rikssenteret da det fort kan bli trangt om plassen. Bruk firkantinnflyging slik at du ikke blokkerer innflygingen for andre flygere på finale. Etter landing så samle sammen skjermen raskt og gå ut av landingsjordet. Når du har gjort det, kan du pakke utstyret i ditt tempo, drikke valgfri drikke og koseprate med så mange du vil.

Så lenge det ikke er daglig leder på senteret, er alle som er til stede ansvarlige for å få ut redningsbåten. Og om noen går i vannet, ikke forvent at noen andre tar seg av det. Det er bedre om for mange løper for å hjelpe enn at ingen gjør noe.

Seksjonen har for tiden ikke medlemmer i anleggsutvalget og vi har behov for personer som har interesse for å gjøre en innsats for rikssenteret. De som ønsker å bidra til å utvikle og forbedre rikssenteret, kan henvende seg til Trond eller til styreleder.


KLUBBUTVIKLING 

Styret jobber med å utvikle en klubbguide og en handlingsplan ved ulykker som kan være til god nytte for lokale klubber. Her vil det være relevant informasjon både for medlemmer og de lokale styrene.  


TAKK  - SIKKERHETSPROGRAM

«TAKK» er hele NLF sitt sikkerhetsprogram. Det ble først introdusert av Seilflyseksjonen i 2020 og skal være en sammenfatning av de mest aktuelle flysikkerhetstemaene vi har i hver seksjon. Programmet er basert på flere år med statistikk og sikkerhetsarbeid. HPS har nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Eilif Rosnæs fra Sogn Fartsfykarlaug som er i full gang med å utarbeide HPS seksjonens versjon av «TAKK». 

NLF har en nullvisjon; ingen skadde eller omkomne som følge av våre luftsportsaktiviteter. Alle i HPS forstår at dette er en svært ambisiøs visjon. Ikke desto mindre bør vi aktivt jobbe sammen og med oss selv for at HPS aktiviteter skal være så trygge og sikre som mulig – vi har ingen å miste! 

TAKK-materiellet og TAKK-workshopenes mål er å: 
-        Øke pilotenes bevissthet og kunnskap rundt sikkerhetsrelaterte temaer 
-        Hjelpe pilotene til å forbedre holdninger og atferd, slik at sikkerheten i luftsportsutøvelsen øker.
-        Legge til rette for erfarings- og kunnskapsdeling mellom piloter.
-        Signalisere tydelig hva som er ønsket kultur og sikkerhetsfokus i vår sport/seksjon vår. 
-        Oppmuntre klubber og medlemmer til å bygge en sunn sikkerhetskultur
-        Motivere piloter til å bli mer proaktiv når det gjelder flysikkerhet 

TAKK-materialet vil snart bli publisert som en «verktøykasse» med powerpoints og en veileder + plakater og annet materiell som kan brukes på klubbenes hjemmesider, facebooksider og andre sosiale medier. I løpet av 2021/22 kan alle medlemmer bli med på HPS-seksjonens sentrale TAKK-workshops som foregår på ZOOM. Eventer og innlogging til møtene vil bli kunngjort på hjemmesidene og i relevante Facebook-grupper. 


INFORMASJON FRA FAGUTVALGET OG FAGLIG LEDERGRUPPE

REVISJON AV SIKKERHETSSYSTEMET OG UTDANNINGSPROGRAMMENE 

Fagutvalget og andre frivillige startet arbeidet med en etterlengtet revisjon av sikkerhetssystemet og utdanningsprogrammene for PG, HG, SPG og PPG for over et år siden. Målet har vært å få til et enklere regelverk, samtidig som sikkerheten ivaretas. Ny revisjon av sikkerhetssystemet og utdanningsprogrammene er nå på høring høring hos klubbene. Planen er at hele regelverket skal være revidert og klart til bruk i løpet av høsten. Det jobbes også med å få ferdig ny lærebok og nye teoriprøver på elektronisk format.

Viktige datoer:

Utdanningsprogrammene for PG og SPG ble lagt ut 23.april - her er høringsfristen fredag 4.juni
Utdanningsprogrammene for PPG og HG ble lagt ut 28.mai - her er høringsfristen fredag 9.juli

Skrivene fra fagutvalget finner dere HER


HENDELSER 2020 

Selv med mindre flyging i utlandet, hadde seksjonen mange hendelser innen alle grenene. I årsrapporten for 2020 kan du hente ut mye nyttig informasjon om årsak og konsekvens.  


Bismo - Foto: Ragna Breines


KONKURRANSER

Det har vært dårlig med konkurranseaktivitet det siste året, men nå begynner det å våkne til liv igjen.

Norgescupomgangen i PGXC i Hemsedal/Hallingdal den 11. - 13. juni går som planlagt.

Norgestreffet og NM i hanggliding finner sted i Vågå 19. - 26. juni

NC-veka for PGXC i Vågå vil gå av stabelen 7. - 14. august


HPS seksjonen ønsker alle en riktig god flysommer!