NLF / Hgph / Nyheter
Terje mottar diplom og medalje fra ferske HPS rekrutter.

Fredag 24. juni 2022 kunne endelig Terje Brønstad - Oslo og Lier hanggliderklubb motta HPS seksjonens hederstegn som han ble tildelt i 2019. 

Fredag 24. juni 2022 kunne endelig Bjørn Nyfløtt - Sportwing hang- og paragliderklubb motta HPS seksjonens hederstegn som han ble tildelt i 2019. 

Oppdatering 21.april 2022

Det har blitt gjort en mindre oppdatering av sikkerhetssystemet for HPS samt utdsanningsprogrammene for para- og speedgliding.

Punktene som er endret er:

Rev 8.1 Rettelser og presiseringer i forhold til revisjon 8:

Siden vi ofte har en del norske flygere i Annecy området legger vi ut litt info.

NLF

Det landsomfattende arrangementet «luftsportens dag» ble for første gang gjennomført i august 2021. Planen var å avholde arrangementet på våren, men pandemisituasjonen gjorde at dagen ble flyttet til høsten. I år planlegger vi igjen et arrangement på våren.

Litt info og presiseringer basert på ting det kommer spørsmål om : Man FORNYER et gyldig bevis - dvs. fornyelse gjør man i november eller desember.

Her finner du informasjon om dine forsikringer hos NLF - samt hva du skal gjøre ved skade

Ny forskrift om luftromsorganisering legger til rette for sikker og velintegrert luftfart. Illustrasjonsfoto: Avinor AS
NLF

Etter over fem år med arbeid kunngjorde Samferdselsdepartementet onsdag 15. desember den nye luftromsforskriften. NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa mener prosessen har vært god og at resultatet ble bra.  

Trenger du reiseforsikring?

NLF har inngått en avtale med IF / Europeiske om å tilby en helårs reiseforsikring som dekker våre luftsportsaktiviteter.