NLF / Hangglidingparagliding / Spørreundersøkelse om ansvarsforsikring
Nilsen Trond

Spørreundersøkelse om ansvarsforsikring

Hei,

Det kommer en del spørsmål og kommentarer i kommentarfeltet på undersøkelsen så vi skal forsøke å redegjøre litt mer for hva som gjelder rundt forsikringer.

Den obligatoriske forsikringen er en kombinert ULYKKES- og ANSVARSforsikring. Den hovedsaklige delen av premien man betaler går med til å dekke skader på våre medlemmer som omfattes av ulykkesforsikringen, denne dekker selvsagt en skade på ens egen person som følge av et hendelig uhell.

Denne undersøkelsen handler KUN om den delen som dekker 3.parts ansvar, altså om man som privatperson skader en annen person eller annen persons eiendom. I Norge har man kun et rettslig erstatningsansvar dersom man er uaktsom eller gjør det med forsett (med vilje), så denne ansvarsforsikringen vil i likhet med andre personlige ansvarsforsikringen kun dekke den delen der man sitter med et rettslig erstatningsansvar fordi man har vært uaktsom. Når det gjelder skader man påfører andre/andres eiendom feks fordi man fører en båt, løper eller flyr HG, PG eller SPG og har en hendelse som anses som et hendelig uhell, så får man ikke et rettslig erstatningsansvar og er følgelig ikke pliktig til å betale erstatning. Derfor dekkes ikke dette, da eventuell erstatning man velger å betale de skadelidne baserer seg kun på hva man føler seg moralsk ansvarlig til å betale for.

En forsikring som dekker et hendelig uhell der man påfører 3.person eller 3.persons eiendom en skade er en tabbeforsikring.

  • Andelen av premien som dekker ansvar i dagens forsikring er svært liten fordi det ihht norsk lov er svært lite man faktisk er erstatningspliktig for.
  • I utlandet vil den dekke etter gjeldende lov i det landet man befinner seg i.
  • Eksempler på skade ved hendelig uhell kan være nedrevet lys i lysløype, bulk i biler, strømutkobling pga glider i strømledning, knekt hangglider man datt oppå osv. - dersom slike skader anses oppstått ved et hendelig uhell har man ikke rettslig erstatningsansvar som person ihht norsk lov og følgelig dekker ikke forsikringen. Det er en ansvarsforsikring som dekker når man har ansvar ihht norsk lov - det har man ikke, annet enn moralsk om man ikke er uaktsom. Om du feks snubler på en parkeringsplass, faller inn i en bildør og denne får en bulk så er du ikke annet enn moralsk erstatningspliktig. Bulker du en bildør med din bildør så er du erstatningspliktig da her gjelder objektivt ansvar og ansvarsforsikringen på bilen kan dekke slikt.
  • Reiseforsikringer har en ansvarsdel fordi lover i andre land ikke nødvendigvis er som norske og f.eks. i USA vil man kunne pådra seg økonomisk ansvar av en størrelse man ikke ville gjort i Norge, så det er naturlig at en reiseforsikring også dekker dette da det ellers kan bety økonomisk ruin for mange. I Norge er det begrenset hvor stort økonomisk ansvar man kan komme i. Det er vanlig at reiseforsikring kun dekker ansvarsskade utenfor Norden.
  • Forsikringen er konkurranseutsatt, vi innhenter pris fra konkurrerende selskaper minst hvert annet år. Sist fikk vi tilbud kun fra kun ett av de forespurte selskapene og det var betydelig dyrere. De øvrige svarte ikke en gang på henvendelse.
     
  • Det vi nå etterspør er om det er ønskelig å legge til en tabbe-del som dekker der man er moralsk ansvarlig, men ikke rettslig ansvarlig.

Forsikringsvilkår er omfattende og kompliserte, men mange bør nok sette seg ned og lese forsikringsvilkårene de har på sine øvrige forsikringer for er nok en del misforståelser ute og går om hva en forsikring faktisk dekker og hva man faktisk er erstatningsansvarlig for i følge lovverket. Det at denne ansvarsforsikringen ikke dekker det som kalles hendelig uhell er helt normalt. Finner man formuleringer som: Ansvarsforsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar i sine vilkår, så dekker den kun dersom man har et rettslig erstatningsansvar (har vært uaktsom). Det finnes mye man kan finne på nett om dette osm kan være med å gjøre dette mer forståelig, her er noen eksempler:

Om uaktsomhet - En side om Rettslære - mer fra samme side om hendelig uhell - Om sykling

Her er noen eksempler fra store forsikringsselskaper:

Fra Gjensidige - En annen båt krasjer i din. Det viser seg at uhellet skyldtes teknisk svikt – styringen hadde hengt seg opp. Da vil føreren av den andre båten ikke være ansvarlig for skaden. Du må dekke reparasjonen av båten din av egen lomme.
Reiseforsikring hos If om ansvar og annen ansvarsskade hos samme

Angående felles forsikring for HPS og fallskjerm.
Premien på våre forsikringer står i forhold til utbetalingene. Selskapet deler informasjon om sine utbetalinger med NLF. Noen år tjener selskapet på den, andre ganger taper de. Det gjelder begge seksjoner. Dersom disse skulle slås sammen ville de som driver begge aktiviteter slippe noe billigere unna dersom premien skulle være lik uavhengig av hvor mange aktiviteter man bedriver. Alle som kun driver en aktivitet ville måtte betale noe mer for at regnestykket skulle gå opp. Så langt har ingen av de 2 seksjonene ansett at det vil være rettferdig overfor de som velger å kun drive med en aktivitet om de skal sponse de som driver med to aktiviteter. Dagens fallskjermforsikring er noe dyrere enn HPS og følgelig ville alle i HPS måtte betale noen kroner mer ved en slik sammenslåing.

Det er så enkelt at jo mer man vil ha dekket, jo høyere vil utbetalingene bli og jo høyere blir premien for hver enkelt av oss som skal være med å betale for skadene. Dagens obligatoriske forsikring er barbert til et minimum. De som har mistet et familiemedlem eller har fått en invaliditetsgrad kan sikkert bekrefte at summene i alle fall ikke er for høye, men dette er nok av og til vanskelig å vurdere før man faktisk er i den situasjonen selv.

Om man har flere forsikringer som dekker invaliditet eller død, så er det det eneste området det lønner seg å ha det ved skade, da vil man få utbetaling på alle forsikringer som dekker slikt.

Siden vil bli oppdatert etterhvert som det kommer flere spørsmål eller kommentarer som er relevante for mange.