NLF / Hangglidingparagliding / Luftrom og rapportering - en påminnelse
Nilsen Trond

Luftrom og rapportering - en påminnelse

Det har vært mange fine flydager mange steder i landet og mange har fått utnyttet alt ikke-kontrollert luftrom og vel så det.

Vi minner om at et luftromsbrudd er en rapporteringspliktig hendelse og det gjelder like mye om den er på 10 meter som om den er på 500 meter.
Luftfartsmyndighetene ser alvorlig på luftromsbrudd og forventer at NLF gjør tiltak når slike blir observert.
De forventer også at våre medlemmer respekterer de grenser som finnes og gjør sin plikt dersom man bryter disse - det forventer også NLF.

Dette er derfor en vennlig oppfordring - når du vet du har vært 'over taket' eller ser ved logging at du har vært det så gjør din plikt og send inn hendelsesrapport via Flightlog.org.
Lag en rapport for Næruhell og beskriv hendelsen.

Det er ønskelig med åpenhet og ærlighet også på dette området. NLF/HPS ønsker å vite det korrekte omfanget og det er flott om vi slipper å sitte og lete etter disse. Du som flyger og NLF som organisasjon skal ha kontroll på den flygingen vi utfører. De siste tiders logger gir ikke et inntrykk av at det er helt tilfelle,
Bare så det er nevnt, å la være å logge, eller la være å logge med tracklog er ikke en tilfredstillende løsning - da bekrefter man bare en holdning som ikke er forenelig med godt luftvett.

Husk det finnes ingen 'sikkerhetsmargin' som ligger i kontrollert luftrom - din sikkerhetsmargin mot luftromsbrudd skal ligge i ikke-kontrollert luftrom. Når man ser loggene får man et inntrykk av at mange anser at 'små' overskridelser ikke er rapporteringspliktige og 'ikke så farlige'. Dette er ikke korrekt.

En tommelfingerregel for når man skal forlate løfteområdet kan være som følger, stiger det med 1 m/s så går man ut 100 meter under høydebegrensningen, stiger man med 2 m/s så går man ut 200 meter under høydebegrensningen osv.

Det er nok elementær lærdom, men termikken ekspanderer med økende høyde, så løfteområdet vokser jo høyere man kommer. Når man lærer 'å fly på skyer' opp mot skybas, fokuseres det på at man skal ha kontroll på å komme seg ut av løftet i tide før man 'blir grå', da søker man ut av løftet i god tid og går så eventuelt tilbake med god kontroll om man har mer å gå på. Det som starter som en trang boble på 300 meters høyde kan ha blitt et stort løfteområde på 800 meters høyde. Skal man ha noenlunde kontroll på hvor høyt man kommer må man selvsagt vite både hvor løfteområdet slutter og eventuelt hvordan man raskt kan tape høyde også når det i utgangspunktet går oppover. På dager som det har vært hjemme hos fagsjefen har dette bydd på noen ekstra utfordringer da cumulusene stort har glimret med sitt fravær og da er størrelsen på løfteområdet ofte vanskeligere å bedømme og noen dager 'løfter det overalt'. Dette betyr bare at din jobb er er vanskeligere og du må legge inn større marginer.