NLF / Hangglidingparagliding / Korona for HPS
Nilsen Trond

Korona for HPS

Det kom oppdaterte retningslinjer for smittevern fredag 12. juni 2020

På generell basis gjelder følgende for alle grener innen NLF og idretten for øvrig:

 • Man bør holde minst 1 meters avstand til andre flygere til enhver tid
 • Klubbhus, felles toaletter og eventuelt oppholdsrom bør ikke benyttes
 • Man skal unngå direkte eller indirekte kontakt mellom personer (man bør ikke låne bort / dele på utstyr)

Hva så med kursing og tandemflyging?

NLF har vurdert presiseringene fra NIF og helsedirektøren når det gjelder idrettsaktiviteter. Vi anser at det kan kurses dersom smittevernsreglene kan overholdes.

 • Man bør søke å holde 1 meters avstand til enhver tid.
 • Elevene bør ha sitt eget kursutstyr som kun de disponerer, elever får ikke dele utstyr og det kan ikke samles inn etter endt økt og så deles ut til neste økt.
 • Transport til startsteder bør organiseres ihht gjeldende smittevernsregler
 • Klubben bør lage seg en plan over hvordan man skal klare å overholde gjeldende regler for smittevern

Kursing kan være risikofylt og kravene til å holde avstand gjør ikke kursingen mindre risikofylt. Klubber og instruktører oppfordres derfor sterkt til å ta dette med i risikovurderingen om man velger å kurse.

Ved tandemflyging vil det ikke være mulig å overholde myndighetenes anbefalte avstand til andre personer (tandemelev i dette tilfellet), så det bør fortsatt kun gjøres med personer man ikke er pålagt å holde 1 meters avstand til om man skal overholde myndighetenes smittevernsråd. Tandeminstruktøren vil være spesielt utsatt for smitte ettersom man sitter etter hverandre.

Vi gjentar betraktninger fra HPS da de ikke er mindre aktuelle i tiden som kommer:

Om du flyr, legg da inn ekstra stor sikkerhetsmargin slik at alle typer hendelser unngås

 • Ha større marginer både horisontalt og vertikalt til kontrollert luftrom enn normalt.
 • Fly med utstyr som du kjenner godt og i forhold som du behersker. Ha større marginer enn du normalt pleier å ha. Bruk startsteder og landinger du kjenner.
 • Fly i forhold som er tilpasset ditt erfaringsnivå, med gode marginer.
 • Ikke kryss grense til annet land. Ha egen hentetjeneste for å komme tilbake dersom du utelander.
 • Ha strengere personlige krav til startbare og flybare forhold, legg inn større marginer enn vanlig.
 • Sørg alltid for å ha store sikre landingsalternativer inne rekkevidde. Benytt fortrinnsvis flystedets hovedlanding.
 • Les værmeldingen nøye og snakk med erfarne piloter før du flyr. Ikke ta sjanser.
 • Fly helst i følge med noen. Gi beskjed hvor du drar.
 • Unngå flyging som vi vet kan føre til at redningsetatene blir varslet - unngå flyging som gjør at publikum samles.
 • Følg med på informasjon gitt av helsemyndighetene. Dersom lokalt helsevesen og/eller redningstjeneste melder at deres kapasitet til å håndtere normale skader er begrenset bør man avstå helt fra flyging.

Seksjonens klubber har anledning til å begrense bruken av sine flysteder av hensyn til smittevern dersom de anser det er nødvendig.

NLF/HPS håper derfor at alle våre medlemmer er sitt ansvar bevisst slik at forbund og seksjon fortsatt kan gå god for og forsvare vår virksomhet. Forbund og seksjon har et ansvar for å ivareta sportens renomme og se til at våre aktiviteter ikke påfører samfunnet en unødvendig belastning. Det er derfor din jobb som utøver å sørge for at din eventuelle aktivitet er i tråd med føringer fra myndigheter samt forbund og seksjon, slik at muligheten vi når har fått til å vedlikeholde våre ferdigheter og utøve vår sport også i den nærmeste perioden kan vedvare.