NLF / Hangglidingparagliding / Interessert i å være med i HPS styre?
Nilsen Trond

Interessert i å være med i HPS styre?

Hei alle medlemmer i HPS/NLF.

 

Seksjonen har Årsmøte 20.03.2021. På hvert Årsmøte skal det velges nytt styre for den neste perioden (2 år). Valgkomiteen inviterer med dette våre medlemmer til å melde sin interesse om de ønsker å arbeide i seksjonens styre.

Styrets sammensetning er viktig for seksjonen. Dette for å sikre en sunn drift og utvikling. Seksjonens funksjon er avhengig av hvem som jobber i styret. Det er derfor viktig å få med medlemmer som er engasjerte, har nødvendig kunnskap, tid og interesse for oppdraget. Vi søker å beholde noen fra forrige styre for å ha kontinuitet i styrets arbeid, men det er også avgjørende å hele tiden få inn nye medlemmer for å sikre utvikling.

 Valgkomiteens oppgave er å nominere nytt styre til Årsmøtet og ønsker derfor å ha flere kandidater å velge mellom.

 Har du lyst til å være en del av seksjonens styre? Send en mail til Ane.Pedersen@gmail.com og meld din interesse.

 

Hilsen valgkomiteen HPS/NLF

Ane Pedersen             Monica Kristin Engen                        Kjell-Harald Nesengmo