NLF / Hangglidingparagliding / Informasjon fra og til seksjonen!
Arne Håkon Hillestad

Informasjon fra og til seksjonen!

Vinterstart på Svalbard, foto AHH

HP seksjonen avholdt styremøte på mandag den 6 februar. Mange viktige saker ble diskutert og behandlet. Protokoll legges ut fra møte når den er klar.

Gjennoppbygningen av Rikssenteret har startet. Jeg drar opp dit sammen med lederen for anleggskomiteen i NLF, Sivilarkitekt Morten Haave og påtroppende generalsekretær i NLF John Eirik Laupsa til mandag. På timeplanen står først møte med Gjensidige og firmaet som skal gjennoppbygge senteret. Etter det møte drar vi til møte med Vågå kommune for å begynne prosessen med å omregulere bygget til overnattingsbygg. Målet for seksjonen er å åpne senteret i god tid (før flomperioden) og vi tar sikte på åpning i begynnelsen av mai.

Kalenderen med oversikt over alle aktiviteter som skjer i Norge denne sesongen er under arbeid. Men her må klubbene og KKene være flinkere til å sende seksjonen informasjon om lokale konkurranser, treff, stevner osv. Så kommer alt inn i kalenderen.

Fri Flukt nr 1 2012 har deadline 1 mars så nå må dere sende deres bidrag til bladet slik at vi får nok og godt stoff. Mail til: post@friflukt.no eller fri.flukt@nak.no .

Denne uka er det møte i Europeiske Hang og Paragliderunion og HP/NLF stiller. Neste uke er det CIVL møte i Taipei, ingen fra HP/NLF stiller men Danmark stiller med proxy fra NLF slik at de kan stemme for oss slik vi ville gjort om vi var der.

En revisjon av sikkerhetssystemet skal skje i løpet av kort tid. Ting som berøres er regler for askeflyging, forandring av SP1 reglene, belysning av fornyelseskrav, nye regler for håntering av disiplinærstraffer med straffereaksjoner og til sist regler for displaylisens. Reglene skal først sjekkes av LT før de legges ut!

Det var endel informasjon til seksjonens medlemmer. Husk også å informere andre veien, både mht lokale arrangement og om det er annet seksjoen burde visst om. Sola er stadig høyere på himmelen og den norske sesongen er like om hjørnet. Happy landing og god sesong til alle. Hilsen Arne