NLF / Hangglidingparagliding / Informasjon fra NLF/HPS i forbindelse med føringer gitt av FHI og NIF
Nilsen Trond

Informasjon fra NLF/HPS i forbindelse med føringer gitt av FHI og NIF

Som de fleste nå sikkert har fått med seg så gikk det ut informasjon fra NLF i går som berører aktiviteten i vår seksjon.

Seksjons styret har hatt møte i dag lørdag 14.03.2020 og ønsker å gi følgende informasjon

Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge med på NLF.NO som vil være den primære kanal for oppdatert informasjon.