NLF / Hangglidingparagliding / Frivilling reiseforsikring
Nilsen Trond

Frivilling reiseforsikring

Hvorfor skal man ha en reiseforsikring i tillegg til den obligatoriske forsikringen ?

  • Ansvars- og ulykkesforsikringen du har gjennom NLF dekker ikke skader som ikke skyldes flyging
  • Den dekker ikke tap av bagasje, forsinkelser etc.
  • Den dekker i svært liten grad sykehusopphold (Maks 50.000 og kun som følge av skade som skyldes flyging) da den forutsetter at dette dekkes av Folketrygden og/eller avtalen Norge har med EØS/Sveits. I land utenom EØS/Sveits må man betale sykehusopphold selv og da er 50.000 kanskje nok til 1 dag på sykehus.
  • Innenfor EØS/Sveits får du hjelp som enhver innbygger i det aktuelle landet om du har Europeisk Helsetrygdskort. En reiseforsikring kan kanskje gi deg tilgang til private sykehus.

Du trenger altså reiseforsikring til alle de typiske tingene en reiseforsikring dekker da dette ikke er dekket av forsikringen du har gjennom NLF - OG du trenger den definitivt om du får et sykehusopphold pga skade i forbindelse med flyging om du er utenfor EØS/Sveits.

NLF tilbyr en reiseforsikring gjennom IF/Europeiske

Du finner informasjon om den HER 

Du bestiller den hos MEDLEMSSERVICE (Ikke direkte hos If/Europeiske)

OBS OBS! Forsikringen følger kalenderåret så begynner 1.1. og utløper 31.12 (IKKE fra kjøpt dato og 1 år fremover slik private forsikringer vanligvis gjør)

Om du har kjøpt den så kan du laste ned Europeiske sin app. 
Velg "Reiseforsikring via arbeidsgiver" (Står det Privat reiseforsikring så "swipe" mot venstre)
Legg inn polisenr : SP2434675

Vil du gjøre det på nett kan du melde skade til If/Europeiske HER 

I likhet med en obligatoriske ulykkes-/ansvarsforsikringen, så er dette er en kollektiv avtale der forsikringstaker er Norges Luftsportforbund, ditt navn fremkommer derfor ikke på polisen. 
Gjør deg gjerne kjent med app'en så snart du har kjøpt forsikringen, så slipper du finne ut av dette den dagen du faktisk har bruk for forsikringen.

(Du skal ikke ha tilgang til bedriftsportalen for denne forsikringen - det har kun de som administrerer forsikringen)

Forsikringsbevis reise - individuell - pdf
Forsikringsbevis reise - familie - pdf
Forsikringsvilkår reise

Forsikringsbevis for smarttelefon:

Reise med familie: https://pass.if.eu/s/JOUYsL
Reise individuell: https://pass.if.eu/s/UqZMl5

OBS2! - Reiseforsikringen dekker ikke skade på HG/PG/SPG/Fallskjerm utstyr i forbindelse med bruk, kun ved tap av bagasje.

Til orientering:

Europeiske/IF er det eneste forsikringsselskapet som har bekreftet at deres reiseforsikring dekker skade i forbindelse med våre aktiviteter, vi har etterlyst dette hos mange av de store reiseforsikringsselskapene, men det har ikke ønsket å bekrefte dette.

Sjekk derfor med ditt reiseforsikringsselskap om de dekker skader i forbindelse med Luftsport - få det skriftlig fra dem. Sørg også for at betingelsene ikke inneholder formuleringer som krever at ulykken må være et resultat av plutselige, uventede uforutsette hendelser eller tilsvarende formuleringer, krav i forbindelse med skade har blitt avslått med begrunnelse at man må forvente å skade seg som luftsportutøver, så en skade som følge av dette anses ikke som uventet eller uforutsett.

... til obligatorisk ulykkes- og ansvarforsikring

...Tilbake