NLF / Hangglidingparagliding / Fikk forelegg for ulovlig flyging
Nilsen Trond

Fikk forelegg for ulovlig flyging

Mange har vel fått med seg at det var en ny ulykke med speedglider i Loen den 23/08/18. Denne gangen var den en tysk gjesteflyger som skulle ta en 270 graders swooplanding. Han feilberegnet sitt høydetap, klarte ikke korrigere og gikk hardt i bakken. Han ble fløyet til Haukeland, trolig med skade i ryggen.

Denne typen hendelser står for ca halvparten av innrapporterte hendelser med speedglider. Her er det nok også relativt store mørketall når det gjelder hvor ofte dette skjer. NLF mistenker at dette skjer mye oftere enn det som fremgår av hendelsesrapportene og at de hendelser der man kan gå fra stedet kun med en skremmende erfaring og uten skade ikke blir rapportert. Det tegner seg uansett et bilde av at det nok utføres høyhastighetslandinger uten nødvendig trening/kunnskap, og at dette medfører høy risiko. Dette er ikke en aktivitet som er unik for speedgliding. Fallskjermseksjonen har også over tid sett økende interesse for høyhastighetslandinger og det kurses derfor spesielt innen dette for å unngå skader. Man har likevel sett at denne typen landinger har medført en økning i antall skader tross opplæring. (For fallskjerm er dette i tillegg en konkurransegren både nasjonalt og internasjonalt)

Opplæring er selvsagt ikke en garanti for at man unngår å skade seg, hverken ved snill flyging eller mer agressiv flyging der man utfordrer sine ferdigheter og grenser, men det har i det minste ingen negativ innvirkning på progresjonen av ens ferdigheter. 

Det er lett å få for stor tro på egne ferdigheter for fort innen våre 3 grener (hang-, para- og speed) og dermed begynne å fjerne de marginene som skal hindre at vi skader oss. At dette er tilfelle viser seg dessverre regelmessig på vår skadestatistikk. Selv om 2018 så langt nok kan anses som et godt år om man sammenligner aktivitet med antall skader, så ser vi fortsatt at de aller fleste skader ganske lett kunne vært unngått ved at man legger inn større marginer og trolig ved en mer målrettet trening under sikre former.

Gjestepiloten som skadet seg kom til Norge for å fly i Loen og dette var hans første flytur i Norge. Han har bakgrunn fra PG og fallskjerm, men hadde ikke flygebevis for speedglider. Speedgliding er forbudt i Tyskland, men han har flydd i andre land der dette er tillatt (han er ikke bosatt i Tyskland). Han var klar over at det kreves flygebevis for speedglider om man skal fly SPG i Norge og at dette kravet også gjelder utenlandske gjesteutøvere, men valgte å ignorere dette. I Loen er det et tett samarbeide mellom Fjordane Luftsportsklubb, lokalt politi, redningstjeneste og Skyliften for en felles innsats for å begrense antallet skader. Hoven har utviklet seg til Norges mest brukte flysted med nesten 5 000 loggede turer siste 12 måneder og det kreves kun enkle matematikkunnskaper for å skjønne at man da også vil se en andel av de hendelser som skjer i løpet av et år.

Politiet i Stryn valgte derfor i denne saken å utstede et forelegg på Kr 8 000,- for ulovlig flyging ettersom det ble fløyet uten gyldig flygebevis for speedglider i håp om at det kan ha en viss preventiv innvirkning på flygingen uten gyldige flygebevis (og dermed også uten gyldig forsikring). Om noen skulle være i tvil så betyr dette selvsagt at politiet i Stryn har den nødvendige kunnskap om hva som kreves for å fly hang-, para- eller speedglider i Norge og at de kjenner de virkemidler de kan bruke for å begrense ulovlig flyging og det gjelder selvsagt ikke bare utenlandske utøvere. Så langt har vi sett få tilfeller av at det gis forelegg for ulovlig flyging, noe som nok i stor grad skyldes at politiet hverken har hatt fokus på dette eller den nødvendige kunnskapen om hva som kreves av utøverne. Det vil ikke være utenkelig at vi kommer til å se en endring på dette. Det betyr nok ikke at de plutselig står på landing og krever at man viser 'førerkort', men i de saker der politiet blir involvert av andre årsaker må man påregne at det blir spurt etter gyldig flygebevis. Dette er så vidt NLF har erfart det 3e tilfellet der det gis forelegg for ulovlig flyging. Samtlige i forbindelse med ulykker.

Denne hendelsen markerer derfor et lite veiskille for SPG miljøet i Norge. Så langt har det kun vært tilbudt en gulrot til de som flyr uten gyldig flygebevis om å skaffe seg dette - og den tilbys fortsatt. Men nå har det også dukket opp en pisk, og den har i første omgang dukket opp på det flystedet som er Norges mest populære samt kanskje flotteste og råeste for SPG. Man skal absolutt ikke se bort fra at kunnskapen om denne pisken vil spre seg til politiet ved andre flysteder. NLF håper det kan komme noe positivt ut av dette og det kan motivere flere av de som har flydd ulovlig til å velge å begynne å fly lovlig. Det er mange meninger om dette med at det er krav til opplæring flygebevis og som allerede påpekt, opplæring og flygebevis er ingen garanti mot at skader vil oppstå. Det som i alle fall er sikkert er at miljøet ville være tjent med at alle utøverne var samlet, da det ville bedre mulighetene for erfaringsutveksling og vi vil dermed være flere som kan være med å bestemme retningen og nivået på den opplæring som skal tilbys slik at våre utøvere står bedre rustet til å unngå skader.

Trond Nilsen
Fagsjef HPS og nybegynner på SPG