XLR-kontakter

NLF / Forum / XLR-kontakter

XLR-kontakter blir brukt av mange til batterikobling. Det er gjerne 3-pins varianten. Det eksisterer ingen standard så vidt jeg kjenner til, men hva blir i praksis benyttet som pinne-konvensjon?

Hvilken pinne er minus?

Hvilken pinne er pluss?

Regner med at alle bruker hun-kontakten på batterisiden.

Birger W. Bulukins bilde

På kurset på Starmoen  i helgen nevnte Geir i sitt foredrag i kapittelet om ladere at visstnok benyttet de fleste 1 til pluss og 2 til minus. Søker man på XLR kontakt i Wikepedia så angis 1 som chassisjord, 2 som plusspol og 3 som minusjord.

Geir nevnte også at NTHF også benyttet 3 til noe, kan det være temperaturovervåkning?

 

Birger

51380s bilde

Hei,

vi la først opp til følgende i elektrokompendiumet:

Hunnplugg i batterienden med pinnene 1 og 2 som plusskontakter for hhv batteri en og to og pinne tre som felles minus. Dette var fordi det var praktisk å huske 1 for batt-1 og 2 for batt-2, der man ønsket to batterier via en felles plugg og fordi pinne nr 3 ofte benyttes til minus eller "return" i lydverdenen.

I ettertid har jeg allikevel fått sansen for å i stedet følge hele "standarden" fra lyd/audioverden der XLR pluggene tross alt har sitt opphav. Der er alltid pinne 1 ground/skjerm(minus) og pinne 2 pluss og pinne 3 ofte benyttet til minus i forbindelse med mikrofoner og høyttalere (dere kan eventuelt benytte pinne 3 til + for et eventuelt et batteri nr 2, men lag god dokumentasjon...). Pinne 1 til minus, - og pinne 2 som plusskontakt er allerede standard i flere klubber, der i blant  Sandefjord. Det var Knut Ødegård i SSFK som foreslo dette, siden et søk på nettet for kopling av XLR vil vise minus/ground på pinne 1 og plusspolaritet på pinne 2. Derfor er sistnevnte valgt som den "nye" standarden som vil bli benyttet og anbefalt neste gang det blir elektrokurs for seilflygere og teknikere.

Dere finner XLR diskutert og illustrert blant annet her: http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector

 

Hilsen

Ole B.  -"Assosiert" medlem i Teknisk Komite

Helge Bjørkhaugs bilde

Helge Bjørkhaugs bilde

Bernt Hustad Hembres bilde

NTHF XLR standard.

NTHF (Og delvis OAK) benytter følgende konfigurasjon:

1 - Pluss (Benyttes til lader)

2 - Minus

3 - Pluss (Benyttes til flyet)

Hunnkontakt til batteri selvfølgelig. 

Hvorfor det er en pluss til fly og en til lader er jeg usikker på. Hovedsaken er at alle flyene i klubben er koblet likt slik at man ikke svir noe om man benytter et batteri ifra et annet fly.

 

Og siden det er flere "standarder" så er det viktig å ikke bare låne et batteri man ikke kjenner å plugge i sitt fly. Det trenger ikke gå bra, selv om det oftest gjør det.

 

Mvh

Bernt

Øyvind Moes bilde

Takker for mange tilbakemeldinger. Da er det bare å konstatere at

_alle_ har minus på 2

_de fleste_ har pluss på 1

NTHF har en variant som kanskje kan begrunnes med at med forskjellig pinne for ulik strømretning så kan man diodebeskytte batteriet. Men, dette vil i praksis ikke være anvendelig siden en diode gir et spenningsfall på 0,7 V og dermed blir det et problem for laderen som føler feil spenning og man får ikke full-ladet batteriet. En annen grunn kan være at man ikke kan lade gjennom flyets kabling. Så i praksis blir det hvis man skal favne begge variantene å bonde 1 og 3 i batteriets konnektor. Batteriet er likevel beskyttet med sikring. Å sikre seg mot feilkobling kan man likevel ikke gjøre. Å bytte om + og - går ut over det meste av utstyr. Så man må sjekke minst en gang ekstra før strøm kobles til utstyr :-)

 

Jon Vedums bilde

Hei,

XLR-kontaktene ble opprinnelig designet for bruk som mikrofon- og linjekontakter for balanserte audiosignaler. Pin 1 gir kontakt først, og er (i audiosammenheng) alltid 0V. Det har vært diskusjon om 2 eller 3 er "+"-leder (positiv fase). Men det vanligste, i hvert fall i Europa, er at 2 er + og 3 -.

"Kontaktstandarden" som ofte benyttes for batterier virker derfor noe ulogisk for en audiomann. Men det viktigste er jo tross alt at flest mulig gjør det likt...

En mulighet for å beskytte elektronikken i flyet er å kople en kraftig diode mellom + og -, med anode til -. En hovedsikring bør da også absolutt koples mellom batterikontakten og der dioden står, selv om de fleste batteripakker er sikret. Dioden vil kortslutte et "feilkoplet" batteri og knekke sikringen, billigere enn å skade elektronikken. Det er selvsagt også mulig å lage en mer avansert elektronisk beskyttelse.

MVH Jon Vedum

Terje Eltviks bilde

Jeg hadde en del E-poster for noen år siden for å prøve å finne ut hva som var standard. Problemet var at i Os Aero Klubb så hadde vi fly som hadde forskjellig kobling.
Kom da frem til følgende konklusjon som vi har brukt i Os Aero Klubb
Pinne 1 - Batteri +
Pinne 2 - Batteri -
Pinne 3 - åpen

Dette følger da
- "internasjonal standard" (for lyd)
- Elverum
- Sandefjord
- OAK
- NTHF (de har også pinne 3 til batteri +, men det passer sammen)

Fikk da vite at noen (kun Tønsberg?) brukte følgende
Pinne 1 - Batteri nr. 1 +
Pinne 2 - Batteri nr. 2 +
Pinne 3 - Batteri nr 1&2 -

Som sagt tidligere. Vær OBS på at det florerer forskjellige koblinger av XLR plugger og at det ikke er mulig å låne batteri eller lader uten å sjekke hvordan det er koblet.

:-) Terje

Knut H. Ødegaards bilde

Bare for å gjøre bildet komplett: Det var ikke seilflyverne for "fant opp" å bruke 3-pins XLR kontakter til 12V. Det var radioamatørene, eller nærmere bestemt en fyr som jobbet på NRK teknisk avdeling på 70-tallet, og som hadde god tilgang på plugger.... Det er som sådan radioamatørene som "eier" defakto-standarden.

SSFK bruker denne standarden. Jeg laget nye batteribokser til SSFK med XLR for ca 10 år siden, og de er fortsatt i god stand.

Standarden er ikke som noen av de ovennevnte. Pinne 2 er pluss og pinne 1 er minus. Altså logisk i forhold til audio standard. Pinne 3 er ikke tilkoplet noe. Formålet med å bruke pinne 1 og 2 er at disse ligger lengst fra hverandre fysisk, og gir derved en liten ekstra sikkerhet mot kortslutninger.

Så finnes det sikkert masse smarte løsninger, men alle har selvsagt funnet opp dette en gang til og derved understreker også jeg at man ikke kan kryssbytte batterier mellom fly.

mvh Knut, SSFK