Seilflysport Nr 3 2011

NLF / Forum / Seilflysport Nr 3 2011

Hei alle Seilflygere og andre lesere.
Neste nummer av Seilflysport skal ut i slutten av september. Jeg håper det er flere der ute som sitter med saker eller har en uutløst skrivekløe. Frist for stoff som ønskes inn i bladet er 25. august. Dette er også frist for bestilling av annonser. Annonsemetariell til reservert "plass" i bladet, kan leveres frem til 5. september.

Sensommerhilsen fra Ole B.

51380s bilde

Hei folks. Seilflysport Nr 3 er nå i trykken og snart på vei hjem til deg.

Hilsen

Redaksjonen